Książki wydane na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r.…

Z dniem 1 września 2016 r. Książnica Cieszyńska przystąpiła do realizacji projekt. „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”. Jego zakończenie przewidziano na 31 marca 2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (numer projektu WND-RPSL.02.01.00-24-0262/15-003). (więcej…)