/Jubileusz 125-lecia Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Istebnej „na Brzyżkowym”

Jubileusz 125-lecia Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Istebnej „na Brzyżkowym”

We wtorek 1 listopada 2022 roku Parafia Ewangelicko – Augsburska w Istebnej przeżywała Jubileusz 125-lecia Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Istebnej „na Brzyżkowym”, podczas którego wspominano znaczące wydarzenie w dziejach ewangelicyzmu Trójwsi Beskidzkiej, kiedy to dokładnie 125 lat temu, a mianowicie 1 listopada 1897 roku ówczesny proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nawsiu k/Jabłonkowa (obecnie terytorium Republiki Czeskiej), a zarazem ówczesny duszpasterz trójwiejskich ewangelików – ks. Franciszek Michejda (1848-1921); dokonał poświęcenia ziemi cmentarnej oraz kaplicy z dzwonem na potrzeby drugiego w historii istebniańskiej ziemi ewangelickiego cmentarza.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się dziękczynno-wspomnieniowym nabożeństwem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Istebnej „na Kurzyszowskim”, któremu przewodniczył proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej – ks. Dariusz Madzia. Natomiast okolicznościowe kazanie podczas tegoż nabożeństwa wygłosił zastępca biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a zarazem proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle – ks. Radca Waldemar Szajthauer. Kaznodzieja swe zwiastowanie Słowa Bożego oparł o ten sam tekst biblijny, na który 125 lat temu zwiastował ówczesny proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle – ks. Jerzy Mrowiec (1860-1941), a więc: „Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy” (List do Hebrajczyków 13,14).

Po zakończeniu nabożeństwa delegacja udała się na cmentarz, na istebniańskie „Brzyżkowe”; gdzie miało miejsce złożenie kwiatów; przy stosownym akompaniamencie gry na skrzypcach w wykonaniu utalentowanego muzyka, syna istebniańskiej ziemi – p. Zbigniewa Wałacha.

Następnie w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej „na Dzielcu” odbyło się mini sympozjum, które było poświęcone historii trójwiejskich cmentarzy, które przybliżył – p. Andrzej Suszka; a także osobom spoczywającym na istebniańskim „Brzyżkowym”. Podczas tegoż spotkania miała miejsce promocja jubileuszowej publikacji.

Na zakończenie Jubileuszu delegacja wybrała się także na cmentarz ewangelicki do Nawsia, i tam złożyła kwiaty na grobie wspomnianego już ks. Seniora Franciszka Michejdy.

We wczorajszych, jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli m.in.: pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Subregionu południowego – p. Aneta Legierska; przewodniczący Rady Gminy Istebna – p. Stanisław Legierski; wice wójt Gminy Istebna – p. Łukasz Małysz; dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – p. Ryszard Macura; prezes istebniańskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – p. dr Michał Kawulok; wieloletnia wójt Gminy Istebna – p. Danuta Rabin, wieloletnia sekretarz Gminy Istebna – p. Teresa Łaszewska oraz wieloletnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej – p. Elżbieta Legierska-Niewiadomska.

Warto w tym miejscu wymienić te osoby, które przyczyniły się by wspomniana już wcześniej Jubileuszowa publikacja mogła się ukazać w wersji papierowej. Zatem: projekt okładki – p. Monika Kempny; korekta tekstu – p. Basia Juroszek; graficzne opracowanie zdjęć – p. Natalia Gazurek; skład komputerowy – p. Karina Czyż.

SDG – Soli Deo Gloria (Jedynie Bogu Chwała)!!!

Tekst: Jerzy Kędzior

Fot. Andrzej Kowol

fot. Andrzej Kowol