Forum Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego

W sobotę 16 listopada 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego.
Pomysł na organizację Forum był inicjatywą oddolną, z którą do Mieczysława Szczurka Starosty Cieszyńskiego wystąpili Sołtysi z terenu powiatu cieszyńskiego.
Celem forum była integracja środowiska sołeckiego, podnoszenie wiedzy i kompetencji sołtysów oraz rad sołeckich we wdrażaniu i wykorzystywaniu funduszy sołeckich, ułatwianie współpracy pomiędzy nimi a organami administracji samorządowej, dbanie o interes środowisk wiejskich, wymiana doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy.

(więcej…)

Laury Ziemi Cieszyńskiej 2019.

W poniedziałek 11 listopada 2019 roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, w czasie uroczystego spotkania Radnych Ziemi Cieszyńskiej wręczone zostały Laury Ziemi Cieszyńskiej 2019.

Tegorocznymi laureatami Srebrnej Cieszynianki zostali: Brenna –  Stanisław Heller, Chybie –  Rozalia Buczek, Cieszyn-  Eugeniusz Raabe, Dębowiec –  Jan Żarski,
Goleszów –  Zenon Sobczyk, Hażlach –  Stanisława Figna, Iswetebna –  Urszula Gruszka, Jaworze –  Renata i Edward Podstawni, Skoczów –  Halina Romańska
Strumień – Józef Sikora, Ustroń –  Andrzej Piechocki, Wisła –  Andrzej Niedoba, Zebrzydowice –  Felicjan Szczypka, Powiat Cieszyński –  ks. Janusz Sikora.


Laurem Honorowej Złotej Cieszynianki uhonorowana została Danuta Koenig- zasłużona działaczka Kultury z Ustronia. 

fot. Małgorzata Krawczyk

(MK)

 

 

Cieszyńskie Starostwo wprowadza zmiany w „komunikacji”

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego – od początku swojej kadencji – szukał kompleksowych rozwiązań mogących usprawnić funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, tak żeby radykalnie podnieść komfort obsługi jego klientów. W pierwszym etapie skupiono się na wprowadzeniu takich usprawnień, które skrócą czas oczekiwania na załatwienie sprawy. (więcej…)

Giving Circle na Zamku w Cieszynie

We wtorek, 16 kwietnia 2019 roku, na Zamku w Cieszynie odbyło się spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy mieli możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych, ich zdaniem najbardziej wartościowych.

(więcej…)

Dzień w fotelu Starosty Cieszyńskiego

W piątek, 29 marca Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek spotkał się z Panem Michałem związanym z powiatem cieszyńskim, który okazał hojność podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wylicytował dzień w fotelu Starosty Cieszyńskiego. 

(więcej…)