Podziękowania

Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU” w Górkach Małych składa podziękowania za okazane wsparcie, życzliwość, pomocną dłoń wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą akcję podczas Koncertu Charytatywnego dla Stasia. 

Szczególne podziękowania składamy:

Dyrekcji i Pracownikom GOK Goleszów

oraz wykonawcom: ZPiT Goleszów, grupie tanecznej Żelki, Orkiestrze Dętej Glorieta, Teatrowi Ognia Inferis,  Bartoszowi Gajdzie…

…bez Was nie dalibyśmy rady !

Dyrektor i Pracownicy
Niepublicznego Przedszkola Twórczego
ToTu w Górkach Małych

O Koncercie Charytatywnym dla Stasia pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ .

 

Wystartował 7 rok budowy Parku w Zamarskach!

W Zamarskach konsekwentnie od 7 lat budowany jest w czynie społecznym Park rekreacyjno – sportowy w centrum wioski.

Rok 2018 to przede wszystkim budowa małego amfiteatru z małym zapleczem technicznym i całą infrastrukturą z tym związaną. Na budowę sceny pozyskano środki z mikroprojektu, a projekt techniczny wraz z pozwoleniem został sfinansowany z Funduszu Sołeckiego 2017. Obecnie trwa druga procedura przetargowa. Jeśli wykonawca zostanie wyłoniony to inwestycja powinna zostać wykonana do końca listopada 2018 roku.

Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru będzie wykonane ze środków pchodzących z Funduszu Sołeckiego 2018 oraz, jeśli się uda, z dodatkowych środków wojewódzkich z konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Rozstrzygnięcie w czerwcu br.

W kwietniu zamarscy społecznicy przystąpili do przygotowania wjazdu przez bramę techniczną oraz wydłużenia głównej alejki.

Serdecznie dziękuję firmie CopyArt Marka Morawca i Panu Piotrowi Kozieł za wykonanie prac ziemnych koparko-ładowarką.

Fot.  Klaudiusz Zawada

SOŁTYS
Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

Spotkanie z Kamilem Durczokiem w Jastrzębiu – Zdroju

16 kwietnia 2018 r. w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu – Zdroju odbyło się spotkanie z cyklu „O mieście bez politykowania”. Prezydent Anna Hetman zaprosiła redaktora naczelnego portalu Silesion.pl, Kamila Durczoka.

Spotkanie Hetman i Durczoka z mieszkańcami Jastrzębia przebiegało w radosnej atmosferze. Założeniem było omijanie tematów politycznych, a to się (prawie) udało. Publiczność żywo dyskutowała z prezydent miasta oraz jej gościem. Spotkanie dotyczyło m.in wielokulturowości jastrzębian, a Kamil Durczok dzielił się chętnie swoimi wspomnieniami o Śląsku. Opowiadał też o używaniu gwary, co ubarwiał anegdotami.

– (…) Jak się okazało, przez trzydzieści pięć minut można było. Potem polityka wdarła nam się totalnie do dyskusji, ale uważam, że skoro tak długo rozmawialiśmy bez politykowania, to i tak jest duży sukces,  wyznał ze śmiechem Kamil Durczok w rozmowie z Mariolą Morcinkovą tuż po zakończonym spotkaniu.

Rozmowa u nas już wkrótce.

Dziennikarz świetnie czuje się w rodzinnych stronach, więc pewnie już wkrótce jastrzębian odwiedzi po raz kolejny.

Fot. Mariola Morcinková

(MM) 

 

 

Książka dla Seniora

Biblioteka Publiczna w Skoczowie wychodzi naprzeciw seniorom mieszkającym na terenie gminy, którzy z powodu wieku czy choroby poruszają się tylko i wyłącznie w ramach własnego mieszkania lub są osobami leżącymi. W kwietniu rusza program „Książka dla seniora”, realizowany przez bibliotekę we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie.

– Osoby starsze chętnie sięgają po książki, ale czasami choroba lub brak bliskich, którzy mogliby wypożyczyć dla nich książki, uniemożliwia im korzystanie z naszego księgozbioru. Dla takich osób wyprawa do biblioteki jest ponad ich siły lub wręcz niemożliwa. Dlatego w porozumieniu z OPS-em, którego wolontariusze i pracownicy opiekują się takimi osobami, postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i ułatwić korzystanie z biblioteki. Podobne rozwiązania funkcjonują już w kilku miastach Polski, chociaż modele są różne. Na przykład Poznań wprowadził w tym roku pilotażowo podobną usługę – mówi Marcin Wieczorek, dyrektor Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

Chęć skorzystania z programu należy zgłosić w OPS-ie. Będą też o nim informować bezpośrednio pracownicy i wolontariusze Ośrodka. Daną książkę będzie można zamówić w bibliotece telefonicznie lub za pomocą pracownika OPS-u, a wyznaczony wolontariusz dopełni wszelkich formalności – czyli zabierze książkę z placówki, dostarczy podopiecznemu, a później odbierze ją i zwróci do biblioteki. Wolontariusze i bibliotekarze pomogą także w założeniu karty bibliotecznej, jeżeli któraś z zainteresowanych osób jej nie posiada.

– Bardzo dbamy o to, by nowości książkowe pojawiały się w naszej bibliotece niemal od razu po premierze, więc na pewno każdy znajdzie w naszym księgozbiorze coś dla siebie. Dzięki programowi z naszego księgozbioru będą mogły teraz korzystać osoby, które do tej pory nie miały takiej możliwości – informują skoczowscy bibliotekarze.

Jednak program nie będzie zamykał się tylko w obrębie książek – na takich samych zasadach będzie można wypożyczać audiobooki. Z takiej opcji z pewnością chętnie skorzystają na przykład osoby niewidome lub słabo widzące. Dla nich skoczowska biblioteka przygotuje dodatkową ofertę.

Zdajemy sobie sprawę, że część osób starszych, które chciałyby wypożyczyć audiobooki, może nie posiadać w domu sprzętu do ich odtworzenia. Dlatego w najbliższym czasie zamierzamy zakupić też kilka discmanów ze słuchawkami, które osoba starsza mogłaby wypożyczyć w ramach programu razem z interesującym ją audiobookiem – dodaje dyrektor biblioteki.

Fot. BP Skoczów

BP w Skoczowie

Drugie miejsce nagrodzone!

Podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017. Powiat Cieszyński zajął bardzo wysokie, drugie miejsce w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców.

Wyróżnienie odebrał Starosta Cieszyński Janusz Król. Związek Powiatów Polskich od 2003 roku prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. Sukces ten to efekt bardzo wysokiej oceny jaką otrzymał samorząd za wszystkie działania prowadzone w 2017 roku. – Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia. Dziękuję Radnym Powiatu Cieszyńskiego, Członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa oraz wszystkich naszych jednostek, samorządowcom z naszego regionu oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pracują na rzecz powiatu i jego mieszkańców. Po raz kolejny wybitni eksperci z jury rankingu docenili m.in. nasze działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych i krajowych, realizację zadań proinwestycyjnych i prorozwojowych, czy dużą aktywność w promocji zdrowia oraz promocji powiatu, mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Związek Powiatów Polskich przyznając Powiatowi Cieszyńskiemu wysokie, drugie miejsce z liczbą punktów 64415 docenił jego aktywność w zakresie inwestycyjnym i rozwojowym, w tym szczególnie w pozyskiwaniu środków krajowych i zewnętrznych, wprowadzaniu udogodnień służących poprawie jakości obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania samorządu. W rankingu pod uwagę brane były także takie działania jak: rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz w pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz promocja regionu.

Pierwsze miejsce w Rankingu ex aequo zajęły Powiat Kartuski oraz Powiat Kielecki ( 65260 pkt.). Trzeci jest Powiat Wodzisławski ( 54135 pkt.). Z sąsiednich samorządów na miejscu 6 znalazł się Powiat Żywiecki( 43110 pkt.), a Powiat Bielski na miejscu 8 ( 41380 pkt.).

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Katarzyna Raszka – Sodzawiczny

Mniej błędów dzięki e-składce

Już od trzech miesięcy przedsiębiorcy w rozliczeniach z ZUS korzystają ze swojego indywidualnego numeru rachunku składkowego. E-składka, czyli nowy sposób opłacania składek, spowodował, że przelewy na konta ZUS wpływają niemal całkowicie bez błędów. W województwie śląskim od początku roku tylko 5 przedsiębiorców pomyliło się przy wpłacaniu składek do ZUS.

W ubiegłym roku w całym kraju płatnicy składek średnio miesięcznie popełniali 23 tys. błędów w przelewach. W każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postępowanie wyjaśniające. Od momentu wprowadzenia e-składki liczba błędnych przelewów znacznie się zmniejszyła. W styczniu do ZUS wpłynęły jedynie 42 błędne przelewy, w marcu już tylko 28. W województwie śląskim od początku roku do końca marca na 818 251 wpłat było tylko 5 pomyłek, które wynikały m.in. z tego, że przedsiębiorca wpisał zamiast swojego NIP- NIP innego członka rodziny, który również prowadzi firmę. – Inny przypadek to Spółka Cywilna, która opłaciła składkę na numer rachunku składkowego (NRS) wspólnika lub odwrotnie i składa wniosek o przeksięgowanie z NIP-u Spółki na NIP wspólnika i odwrotnie. Po wprowadzeniu e-składki nie odnotowano wpłat niezidentyfikowanych – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Od 1 stycznia wszystkie składki przedsiębiorca opłaca jedną wpłatą na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Kwotę przelewu ZUS księguje, rozlicza i automatycznie przekazuje do odpowiedniego funduszu. – Dla każdego płatnika składek istotna jest bieżąca informacja o tym, w jaki sposób rozliczone zostały dokonane przez niech wpłaty, dlatego też takie informacje mogą uzyskać u doradcy płatnika składek , który jest dostępny we wszystkich oddziałach ZUS – wyjaśnia rzeczniczka.

Informacje o podziale wpłaty oraz o saldzie udostępnione są również na Portalu Usług Elektronicznych. Można je także uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Wszystkich przedsiębiorców, ale też osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie „ E-składka – nowy wymiar rozliczeń”, podczas którego szczegółowo zostaną zaprezentowane informacje dotyczące opłacania i rozliczania składek. Spotkanie odbędzie się 15 maja o godz. 9:00, w budynku ZUS w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 34, 36. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagane są wcześniejsze zapisy telefoniczne 33 8253121 lub mail: sekretariatbielskobiala@zus.pl.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik ZUS

w województwie śląskim

Wbijaj na browar

Na początku kwietnia w Cieszyńskim Browarze Zamkowym ruszył Kurs Alfa dla Młodzieży. Kurs „Alfa” dla Młodzieży to 10 cotygodniowych spotkań, podczas których młodzi mają okazję do wypowiadania się w poprzednio utworzonych grupach.

Jak przyznają organizatorzy – Agata Demska i Tomasz Tekiela ze Wspólnoty „Zacheusz”: – „Alfa” to bardzo ważne życiowe pytania, uniwersalne: po co żyję, dlaczego jestem, czy w życiu istnieje coś więcej, ale mogą być również pytania prywatne oraz intymne. Kurs „Alfa” z założenia organizuje się w miejscach neutralnych, gdzie każdy ma się czuć dobrze i myślimy, że Browar Zamkowy właśnie takim miejscem jest. Wiele młodych osób być może wstydziłoby się przyjść do kościoła, więc staramy się wybierać zawsze takie miejsca, aby młodzi się nie krępowali i mogli przyjść i uczestniczyć w wydarzeniach, których w centrum jest zawsze Jezus i Słowo Boże.

Organizatorzy wyjaśniają, że chcą dać młodym ludziom wybór – tak aby sami przyszli i zobaczyli, jak wyglądają takie spotkania… Że jest fajne i urokliwe miejsce w Cieszynie, smaczny poczęstunek, dobry film, który zawsze niesie przesłanie, a także komentarz i podsumowanie. – Niech młodzież sama zadecyduje, czy warto to kontynuować i przychodzić na kolejne spotkania. Pragnieniem wspólnoty „Zacheusz” jest to, aby młodzież poprzez takie wydarzenia związała się z Kościołem oraz weszła w relację z Jezusem. Jednak nie ma tutaj żadnego przymusu, gdyż to młodzi ludzie wybierają i do nich należy decyzja, czy będą chcieli wejść w tą relację i w przyszłości ją kontynuować – mówi Tomasz Tekiela.

Szczegóły kolejnych spotkań można śledzić na bieżąco, za pośrednictwem profilów Facebookowych „Duchowej Rewolucji” oraz „Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” w Cieszynie.

#wbijajnabrowar

https://www.facebook.com/rewolucjawcieszynie/

https://www.facebook.com/Zacheusz.org/

Fot. Patryk Staroń

(PS)

 

Młodzi zamarszczanie stworzyli meble z palet!

Młodzież z projektu SZWUNG MŁODYCH ma już za sobą dwa miesiące kreatywnych działań. Marcowe spotkania twórcze upłynęły m.in. pod znakiem tworzenia mebli z palet. Wpierw młodzież przygotowała listę potrzebnych materiałów oraz narzędzi.

Z pomocą młodzieży przyszedł pan Sebastian Palac, który zaoferował transport. Także firma PROFI pana Rafała Forystka wsparła młodzież swoimi materiałami. Po dokonaniu zakupów „szwungowcy” ruszyli do działania. Pod czujnym okiem stolarza pana Pawła Klisia palety zostały skręcone i oszlifowane. Na kolejnych spotkaniach wszystko zagruntowano i pomalowano. Mimo ciężkiej pracy, w której liczyła się precyzja i cierpliwość udało się osiągnąć zamierzony cel. Już wkrótce designerskie meble pojawią się w Parku. W kwietniu młodzież przygotuje na swoje meble specjalne poduszki.

Projektowe działania w Zamarskach to również gazeta, którą młodzież sama przygotowuje. Do tej pory ukazały się dwa numery. W miesięczniku można znaleźć informacje o działaniach projektowych, wieści z Zamarsk, uliczną sondę, a także kącik zrób to sam czyli coś z niczego oraz przepisy i kawały. Te działania możliwe są dzięki wsparciu firmy CopyArt pana Marka Morawca, który zajął się drukiem.

Młodzież, oprócz w praktycznych zajęciach, bierze udział również w organizowanych warsztatach. Początkiem marca Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej przeprowadziło pierwsze szkolenie dla liderów młodzieżowych, a w kwietniu odbędą się warsztaty wikliniarskie, które przeprowadzi Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna.
W imieniu młodzieży serdecznie dziękuję wszystkim ludziom, którzy wspierają działania związane z realizacją projektu w Zamarskach.

Fot. Klaudiusz Zawada

koordynator
Klaudiusz Zawada

Projekt SZWUNG MŁODYCH Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk realizowany jest w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.