Modernizacja SOR Szpitala Śląskiego warta blisko 1,5 miliona…

Prawie 1,5 miliona złotych zostało przeznaczonych na zakup nowoczesnego sprzętu i prace modernizacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Projekt „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”, dofinansowany z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dobiega finału. (więcej…)

Dzień Seniora w ZUS

26 października, w godz. od 10.00 do 14.00, w sali NOT w Bielsku-Białej odbędzie się Dzień Seniora z ZUS pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”. Współorganizatorem wydarzenia jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. (więcej…)

Marek Koterski w Kinie…na Granicy

Znamy pierwszego bohatera retrospektywy nadchodzącej edycji Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. Gościem cieszyńskiego festiwalu będzie Marek Koterski, którego najnowszy film „7 uczuć” właśnie wszedł do kin.

(więcej…)

Studencie, pilnuj terminów, by nie stracić renty

Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy student złoży dokumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli dokumenty dostarczy pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci. (więcej…)