/Zmieniaj z nami przestrzeń

Zmieniaj z nami przestrzeń

12 grudnia w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów uli: Bielskiej, Z. Kossak-Szatkowskiej, G. Morcinka i W. Kargera.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości położonych na obszarze sporządzania planu oraz osoby, które chcą czynnie wpływać na zmianę przestrzeni miasta.

– Będziemy rozmawiać o kolejnym ważnym obszarze naszego miasta, leżącym wydawać by się mogło nieco z boku – mówił rozpoczynając konsultacje Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura – Chcielibyśmy, aby rozwiązania tam zastosowane były rozwiązaniami bardzo praktycznymi, przede wszystkim jednak sprzyjającymi tym, którzy z tego terenu korzystają. Ważne, by przewidywały rozwój obszaru o którym mowa.  Spotykamy się nie po to, by przekazywać gotowe rozwiązania, ale żeby posłuchać państwa głosów.

Warto podkreślić, że Gmina Cieszyn bierze udział w programie „Przestrzeń dla partycypacji”, który polega na wsparciu gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Te z kolei służyć mają określeniu podstawowych wytycznych do sporządzenia planu, by w efekcie pomóc zespołowi projektowemu w bardziej wnikliwej analizie obecnego stanu przestrzeni, zarówno pod względem jej aktualnego użytkowania i zagospodarowania, jak i pod względem rzeczywistych potrzeb związanych z przyszłym funkcjonowaniem tej przestrzeni miasta.

– Efektem planowanych spotkań i złożonych ankiet będą wspólnie wypracowane wstępne założenia w zakresie określenia kierunków zagospodarowania terenów objętych planem. Do 22 grudnia br. oczekujemy na państwa wnioski, spostrzeżenia, propozycje i uwagi – podkreślał Arkadiusz Skowroński z Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zachęcając do  czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

Czym jest i kto sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Z czego się składa? Jaki mamy wpływ na jego ustalanie? Czym różni się wniosek do planu od uwagi do projektu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielili prowadzący konsultacje. Kolejne spotkanie, tym razem w formie warsztatów, podczas których w oparciu o przedstawione propozycje i wykonane analizy rozpoczną się dyskusje dotyczące konkretnych rozwiązań zaplanowano na marzec 2018.

Przypominamy, że swoje uwagi i sugestie można zgłaszać do 22 grudnia kierując je na adres Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 43-400 Cieszyn) lub  poprzez ankietę zamieszczoną na stronie: http://um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen/ankieta

mat.pras.