/Wywiad z starszymi dziewczynkami z musicalu Zwycięzcy

Wywiad z starszymi dziewczynkami z musicalu Zwycięzcy

Podczas z jednej z prób do musicalu Zwycięzcy rozmawiałam z dziewczynkami, które występują w tym wydarzeniu.
Dziewczyny bardzo interesująco opowiadały o swoich rolach w musicalu. Szczególnie skupiły się na opowieści o negatywnej postaci Wioli.

Premiera musicalu odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 i 18:00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

O musicalu Zwycięzcy wcześniej pisaliśmy TUTAJ , TUTAJ oraz TUTAJ.

Fot. Mariusz Pietrzak

(SP)