/Wystawa fotografii Piotra Brody

Wystawa fotografii Piotra Brody

W piątek 7 lutego 2020 roku w Galerii Ceglanej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” – COK odbyła się wystawa fotografii Piotra Brody.

Piotr Broda fotografuje od ponad 50 lat. Od kilku lat jest członkiem Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Jego credo artystyczne:

Żeby fotografia mogła być uznawana za dzieło sztuki musi być transkrypcją, nie zaś dokładną kopią natury. Piękno motywu w naturze nie ma nic wspólnego z tą szczególną właściwością, która sprawia, że mamy do czynienia z dziełem sztuki. Tę specjalną własność dodaje jej wyrażający siebie artysta. Sztuka jest rzeczą ludzką. Subiektywną, a nie obiektywną.

Robert Demachy

fot. Małgorzata Krawczyk

mat.pras.