/Wybrano Sołtysów Roku 2017

Wybrano Sołtysów Roku 2017

Kompetentny, rzutki, oddany swej społeczności sołtys i aktywne zebranie wiejskie potrafią zmieniać rzeczywistość na lepsze – podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas finału konkursu „Sołtys Roku 2017”.

 
W ocenie prezydenta, sołectwo to najbliższy mieszkańcom element samorządu terytorialnego.
„To miejsce w którym powstaje wiele cennych inicjatyw. Kompetentny, rzutki, oddany swej społeczności sołtys oraz aktywne zebranie wiejskie, potrafią zmieniać na lepsze rzeczywistość” – przekonywał Andrzej Duda.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że polska wieś to fundament tradycji, wiary i rozwoju.
W Senacie odbył się finał konkursu „Sołtys Roku 2017”, którego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn. Nagrodzonych zostało 12 sołtysów; dwóch zostało wyróżnionych.
List od Andrzeja Dudy odczytał prezydencki minister Andrzej Dera. Prezydent pogratulował nagrodzonym sołtysom. „To zaszczytne wyróżnienie jest dowodem najwyższego uznania, bowiem 12-osobowe grono zwycięzców konkursu zostało wyłonione z ponad 40 tysięcy polskich sołectw” – zaznaczył Andrzej Duda.
Dodał, iż jest to „pełne szacunku podziękowanie za ofiarną służbę publiczną, za społeczne kompetencje i niestrudzoną pracę dla dobra współmieszkańców i naszej ojczyzny”.
Prezydent nawiązał do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „To wielkie święto skłania do refleksji nad chlubnym dziedzictwem polskiej historii, a także nad współczesnymi wyzwaniami” – zaznaczył. Jak dodał, „uświadamiamy sobie jak głębokie znaczenie dla odzyskania wolności, dla umocnienia podstaw niepodległego państwa i dla rozwoju naszej ojczyzny miały i mają nieustannie patriotyczne i obywatelskie zaangażowanie Polaków, etos służby dla dobra wspólnego, umiejętność społecznej samoorganizacji oraz prężna samorządność”.
Zdaniem prezydenta, „piękną kartę” w tych dokonaniach zapisali także polscy sołtysi, którzy – jak zaznaczył – piastują funkcję, sięgającą swymi korzeniami odległych wieków i która jest bardzo mocno osadzona w naszej tradycji ustrojowej.
W ocenie prezydenta, sołectwo to najbliższy mieszkańcom element samorządu terytorialnego. „To miejsce w którym powstaje wiele cennych inicjatyw. Kompetentny, rzutki, oddany swej społeczności sołtys i aktywne zebranie wiejskie, potrafią zmieniać na lepsze rzeczywistość” – przekonywał Andrzej Duda.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że polska wieś to fundament tradycji, wiary i rozwoju. „Spotykając się z mieszkańcami polskiej wsi i polskiej prowincji, mówię że jesteśmy na prowincji, że spotykamy się na prowincji, że prowincja dla nas wszystkich Polaków jest bardzo istotna” – mówił.
Karczewski zauważył, że sam w tej chwili mieszka na wsi. „Spotykam się z wieloma rolnikami, spotykam się również z sołtysami i wiem jak wielkie zainteresowanie (…) jest tym, aby tworzyć wspólnotę, wspólnotę wsi, wspólnotę tak naprawdę narodową” – powiedział. Marszałek Senatu dziękował sołtysom za ich zaangażowanie oraz dbanie o sprawy wsi. „To państwo budujecie właśnie – jako liderzy na wsi – wspólnotę mieszkańców, i wspólnotę tak naprawdę również narodową” – podkreślił.
Karczewski zapewnił, że wszystkim politykom zależy, aby wspierać polską wieś, „aby wieś polska rozwijała się, żeby była wzmacniana, żeby rosła w siłę i potęgę”. Podkreślił, że jest dumny z tego jak polska wieś obecnie wygląda.
Tytuł Sołtysa Roku 2017 zdobyli: Mariusz Dorosz z Borków Siedleckich w woj. mazowieckim, Anna Kapturska ze Spławia w woj. wielkopolskim, Stefan Kropidłowski z Wieruszewa w woj. wielkopolskim, Robert Kukiełka z Borsuka w woj. lubelskim, Stanisław Matuszczak z Kłomnic w woj. śląskim, Mateusz Nędza-Kubiniec z Kościelisko w woj. małopolskiego, Stanisław Piwowarczyk z Desznicy w woj. podkarpackim, Jacek Piwowarski z Wiązownicy-Kolonii w woj. świętokrzyskim, Tadeusz Stefanik z Przybówki w woj. podkarpackim, Jadwiga Szewczyk z Siedlec w woj. świętokrzyskim, Tomasz Tofil z Cedzyny w woj. świętokrzyskim, Klaudiusz Zawada z Zamarsk w woj. śląskim. Kapituła konkursu wyróżniła ponadto Edwarda Jagłę,który od 50 lat pełni funkcję sołtysa w Kołodziążu Wodynie w woj. mazowieckim, a także Łukasza Ossowskiego z Rytla w woj. pomorskim za zorganizowanie akcji usuwania skutków nawałnicy w 2017 r.
Fot. Bożena Bury, mat. pras.
 mat. pras. www.portalsamorzadowy.pl