/Wizerunek Orła i Polski Pejzaż Symboliczny

Wizerunek Orła i Polski Pejzaż Symboliczny

8 listopada 2018 r. W Galerii Sztuki 12 COK Dom Narodowy  w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy malarstwa pt.”Wizerunek Orła i Polski Pejzaż Symboliczny”. Wystawa będzie tam prezentowana do 16 stycznia 2019.

Autorami są: Tadeusz Rus oraz zmarły w 2014 roku Zygmunt Lis. Obrazy były malowane w różnym okresie i nawiązują do różnych okresów historii Polski. Wielokrotnie pojawiają się motywy orła królewskiego, powstańczego. Cała wystawa nawiązuje do niepodległości oraz zrywów patriotycznych. Są też motywy przypominające o tyranii komunizmu.

„Malarstwo zarówno w Polsce, jak i na świecie, bardzo rzadko mówi dziś głosem słyszalnym. Słyszalne zaś może być tylko wtedy, gdy próbuje wyrazić to ,co jest istotne dla społeczności w danym czasie. Dlatego malarstwo ponadczasowe i równocześnie adresowane do wszystkich mieszkańców ziemi jest nieme. Ranga tak rozumianego malarstwa to wypadkowa możliwości malarza,oraz siły i głębi inspirujących idei. One prowadzą nas przez życie i można nimi mierzyć wartość tego co namalowane. Te, które wybieramy i uznajemy za istotne decydują o przynależności do określonej wspólnoty kulturowej.Bywa że wywiedzione z niej obrazy mają potem swoje trwałe miejsce w historii.

Wystawione prace stanowią osobisty zapis komentujący lektury i wydarzenia w których dramaty ludzkie splatały się z dziejami Ojczyzny. Są również wyrazem głębokiej fascynacji mocą działania symboli narodowych i religijnych tysiąc letniego rodowodu”. (cytat).

fot. i realizacja wideo: Andrzej Kowol

(AK)