/Wierz w działanie w Dzięgielowie

Wierz w działanie w Dzięgielowie

28 października w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu „Wierz w działanie”.Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Dzięgielowa, które w pierwszej połowie tego roku wzięło udział w Konkursie grantowym „Działaj lokalnie 2017” i otrzymało dotację na realizację swojego przedsięwzięcia. Oprócz członkiń KGW w spotkaniu udział wzięli m.in. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Danuta Kożusznik, Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Dyrektor SP Dziegielów Katarzyna Bogdał, Prezes Cieszyńskiego Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej Sławomira Godek i Sołtys Dzięgielowa Zbigniew Krzemień.

Projekt jest wynikiem licznych postulatów zgłaszanych przez członkinie KGW, jak i lokalną społeczność zainteresowaną działalnością organizacji. Rękodzieło jest niezaprzeczalnie ciągle żywą potrzebą, co przejawia się w licznych warsztatach organizowanych na terenie naszego sołectwa – mówi przewodnicząca dzięgielowskiego KGW Gertruda Proksa.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 1 lipca 2017 r. Skupia się na rozwoju osobistym osób biorących w nim udział, poprzez integrację w ramach 3 dużych imprez: „Dnia Seniora”, „Spartakiady KGW” oraz „Spotkania z tradycją”.

Głównym elementem są liczne warsztaty prowadzone pod nadzorem instruktora. Do absolutnych nowości należą zajęcia z haftu wstążeczkowego i haftu cieszyńskiego, natomiast kontynuacją są kursy tworzenia biżuterii koralikowej, ozdób świątecznych, wypieku ciasteczek – dodaje Gertruda Proksa.

Dzielenie się doświadczeniem, integracja lokalnego środowiska, czy promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu osób w różnym wieku to najważniejsze z założeń projektu, który zakończy się 17 listopada 2017 r.

Wójt Krzysztof Glajcar gratulując podjętych działań przekazał wszystkim uczestnikom spotkania książkę powstałą w ramach projektu „Przyroda nie zna granic” i jednocześnie zachęcał do przejścia nową ścieżką edukacyjną, która połączyła Goleszów z Wędrynią.

Realizacja dzięgielowskich działań jest możliwa dzięki Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, która z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

mat.pras.