/Walne zebranie sprawozdawcze członków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego

Walne zebranie sprawozdawcze członków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego

Zarząd CTF uprzejmie informuje, że w dniu 25.06.2019 roku o godzinie 18.00 w Domu Narodowym przy ul. Matejki odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Przewidywalny plan obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2018 – VI. 2019
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
4. Dyskusja i wnioski dotyczące sprawozdań.
5. Głosowanie w sprawie przyjęć sprawozdań.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy członków CTF do udziału w zebraniu.

Michał Kuzyk
Prezes Zarządu
Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego

mat. pras. (MK)