/W przyjaznych warunkach w DPS Fenix w Skoczowie

W przyjaznych warunkach w DPS Fenix w Skoczowie

Zakończył się  generalny remont na czterech kondygnacjach budynku głównego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Fenix” w Skoczowie. Zadanie obejmowało wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z tynkowaniem  i malowaniem pomieszczeń dla podopiecznych  Domu.  

Jak mówi Starosta Cieszyński Janusz Król dzięki remontowi wnętrze budynku zyskało bardziej przyjazny charakter oraz znacznie poprawiły się  mieszkańcom warunki pobytu. Wartość robót, które sfinansowane zostały z budżetu Powiatu, wyniosła  ok. 427 tys. zł.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie przeznaczony jest dla 120 dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom zapewnia  mieszkańcom  całodobową opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami, świadcząc  usługi  bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające.

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Katarzyna Raszka – Sodzawiczny