/Trwają wybory samorządowe 2018

Trwają wybory samorządowe 2018

Dziś, 21 października 2018 r. odbywają się wybory samorządowe, podczas których zostaną wybrani przedstawiciele do rad gminy, powiatu, sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Obwodowe Komisje wyborcze pracują w godzinach: od 7:00 do 21:00.

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WYBORÓW DO RAD ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Dane statystyczne
dotyczące wyborów do rad
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na 21 października 2018 r.

I. Rady

1.  Liczba rad ogółem – 2 825 (w likwidowanej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminie Ostrowice wybory rady nie odbędą się).

2.  Liczba sejmików województw – 16.

3.  Liczba rad powiatów – 314.

4.  Liczba gmin – 2 477, z tego:

a) miast na prawach powiatów – 66,

b) gmin niebędących miastami na prawach powiatu – 2 411 (bez gminy Ostrowice), z tego 2 145 gmin liczących do 20 tys. mieszkańców i 266 gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców.

5.  Liczba dzielnic m. st. Warszawy – 18.

II. Radni

1.  Liczba wybieranych radnych ogółem – 46 747.

2.  Liczba wybieranych radnych sejmików województw – 552.

3.  Liczba wybieranych radnych rad powiatów – 6 244

4.  Liczba wybieranych radnych miast i gmin – 39 526, z tego

a) radnych rad w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców – 7 351, z tego 1 711 w miastach na prawach powiatu i 5 640 w pozostałych gminach,

b) radnych rad w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców – 32 175.

5. Liczba wybieranych radnych rad dzielnic m. st. Warszawy – 425.

III.    Demografia (stan na 30 czerwca 2018 r.)

1.  Liczba mieszkańców – 36 979 748.

2.  Liczba wyborców – 30 066 349, w tym:

– liczba obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – 1 010.

IV. Obwody głosowania

Typ obwodu Liczba
Powszechne 25 417
Szpitale 775
Zakłady karne 91
Areszty śledcze 51
Oddziały zewnętrzne zakładów karnych i aresztów śledczych 27
Zakłady pomocy społecznej 622
Razem 26 983
W tym obwody przystosowane dla osób niepełnosprawnych 14 287

V. Komitety wyborcze wg organów rejestrujących

1. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 28 komitetów wyborczych, z tego:

a) komitety wyborcze partii politycznych – 21,

b) koalicyjne komitety wyborcze – 2,

c) komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społ. – 1,

d) komitety wyborcze wyborców – 4.

2. Komisarze wyborczy przyjęli zawiadomienia i utworzeniu 8 997 komitetów wyborczych
przez komisarzy wyborczych, z tego:

a)  komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społ. – 325

b)  komitety wyborcze wyborców – 8 672, w tym:

–    komitety wyborcze wyborców, utworzone w celu
zgłaszania kandydatów na radnych tylko
w jednej niebędącej miastem na prawach powiatu – 7 043.

VI. Wybory do rad gmin

1.    Liczba mandatów – 39 526.

2.    Liczba kandydatów na radnych – 133 300.

3.    Liczba okręgów wyborczych – 33 429, w tym 32 175 jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców.

4.    Liczba okręgów, w których nie zarejestrowano żadnego kandydata wynosi 2 (gm. Turawa, pow. opolski i gm. Brzeżno, pow. świdwiński).

5.    W 3 058 okręgach jednomandatowych w 888 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców zarejestrowano tylko jednego kandydata. W 14 gminach wszystkie mandaty w radzie zostaną obsadzone bez głosowania.

6.    Średnio na 1 mandat przypada 3 kandydatów.

7.    Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w sejmiku woj. śląskiego – 17.

VII. Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1.  Liczba mandatów – 425.

2.  Liczba kandydatów na radnych – 3 261.

3.  Liczba okręgów wyborczych – 77.

4.  Średnio na 1 mandat przypada 7 kandydatów.

5.  Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w Dzielnicy Bemowo – 10.

VIII. Wybory do rad powiatów

1.    Liczba mandatów – 6 244

2.    Liczba kandydatów na radnych – 41 150.

3.    Liczba okręgów wyborczych – 1 329.

4.    Średnio na 1 mandat przypada 7 kandydatów.

5.    Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w powiecie tarnogórskim,. woj. śląskie – 11.

IX. Wybory do sejmików województw

1.    Liczba mandatów – 552.

2.    Liczba kandydatów na radnych – 7 056.

3.    Liczba okręgów wyborczych – 85.

4.    Średnio na 1 mandat przypada 13 kandydatów.

5.    Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w województwie śląskim – 17

X. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1.  Liczba gmin/miast – 2 477 (w likwidowanej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminie Ostrowice wybory rady nie odbędą się).

2.  Liczba wybieranych wójtów – 1 547.

3.  Liczba wybieranych burmistrzów – 823.

4.  Liczba wybieranych prezydentów miast – 107.

5.  Ogólna liczba kandydatów wynosi 6 961, z tego:

–    liczba kandydatów na wójta – 3 892,

–    liczba kandydatów na burmistrza – 2 526,

–    liczba kandydatów na prezydenta miasta – 543.

6. Średnia liczba kandydatów na urząd wójta wynosi 3, na urząd burmistrza wynosi 3, na urząd prezydenta miasta 5.

7.  Liczba gmin, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – 331.

8. Najwięcej kandydatów na urząd wójta zostało zgłoszonych w gm. Wymiarki, pow. żagański – 7, na urząd burmistrza (7) w siedmiu gminach, na urząd prezydenta miasta w Warszawie – 14.

XI. Kandydaci na radnych

1.  Wśród kandydatów jest:

kobiet – 75 724 (40,98%),

mężczyzn – 109 043 (59,02%).

2.  Średnia wieku kandydatów – 48 lat,

średnia wieku kobiet – 47 lat,

średnia wieku mężczyzn – 48 lat.

3.  Najmłodszy kandydat kończy 18 lat w dniu głosowania.

4.  Najstarszy kandydat ma 92 lata.

XII. Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1.  Wśród kandydatów jest:

kobiet – 1 277 (18,35%).

mężczyzn – 5 684 (81,65%).

2.  Średnia wieku kandydatów – 49 lat,

średnia wieku kobiet – 48 lat,

średnia wieku mężczyzn – 49 lat.

3.  Najmłodszy kandydat ma 25 lat.

4.  Najstarszy kandydat ma 80 lat.

XIII. Komisje wyborcze

1.  W skład 2.825 terytorialnych (gminnych i miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz dzielnicowych) komisji wyborczych powołano 25 813 wyborców.

2.  W skład 26.983 obwodowych komisji wyborczych powołano 426.220 wyborców, z tego w komisjach ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – 216 652. W komisjach ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – 209 568.

fot. Mariola Gosek – Szweda

mat.pras. (SP)