/Starosta w Komisji

Starosta w Komisji

Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński został powołany Uchwałą Nr 8/19 Zarządu VI kadencji Związku Powiatów Polskich, na członka Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Głównym zadaniem Komisji oraz jej zespołów roboczych, jest wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska. Reprezentanci obu stron pracują w zespołach problemowych, dodatkowo są wspierani przez ekspertów.

Do jednego z nich, tj. Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska został powołany Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek. Powołanie to, jest niewątpliwie docenieniem pracy i doświadczenia Starosty Mieczysława Szczurka, które zdobył zajmując wcześniej m.in. stanowiska Wicestarosty, czy Burmistrza Cieszyna.

– Wybór mojej osoby do zespołu, który jest dużym wyróżnieniem zarówno dla mnie, jak i dla naszego Powiatu, sprawił mi osobistą satysfakcję. Dzięki temu będziemy mieli większy wpływ na bardzo ważne tematy związane z całokształtem rozwoju infrastruktury, polityki regionalnej oraz środowiska. Myślę, że moje zaangażowanie w pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyniesie wymierne korzyści, w postaci przyjaznego prawa tworzonego z myślą o samorządach i ich mieszkańcach. Powinno również wpłynąć na poprawę sytuacji powiatów, co jest ogromnie ważne dla mnie jako Starosty i samorządowca, powiedział Mieczysław Szczurek.

fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

mat.pras.(MM)