/Spotkanie kadry Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

Spotkanie kadry Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

12 grudnia 2018 roku w Plackarni u Janka w Cieszynie odbyła się kolacja zorganizowana przez Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Na spotkanie przybył Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” oraz przedstawiciele wszystkich klubów i komisji znajdujących się w cieszyńskim Oddziale PTTK.
Dzisiejsze spotkanie traktujemy jako coroczne spotkanie noworoczne kadry funkcyjnej oddziału. Jest to spotkanie podsumowujące mijający rok i z hasłowymi planami na rok następny” – powiedział Prezes Zarządu Oddziału Jacek Tyczkowski, witając przybyłych gości.

Następnie przywitał wszystkich przybyłych Prezes Honorowy Ryszard Mazur, oraz wiceprezesi.

Po przywitaniach Prezes Honorowy Ryszard Mazur, będący Członkiem Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień Zarządu Głównego PTTK, wręczył odznaczenia i dyplomy członkom kadry naszego oddziału przyznane przez Zarząd Główny PTTK.

Po nim Prezes Jacek Tyczkowski, będący przewodniczącym Kapituły Wyróżnień i Odznaczeń Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, wręczył odznaczenia i dyplomy za działalność na rzecz województwa śląskiego.

Po oficjalnej części Prezes Oddziału przedstawił dokonania w ciągu mijającego roku, a po nim kolejno prezesi kół i komisji opowiadali o dokonaniach w swych jednostkach organizacyjnych.

Oczywiście na stołach znajdował się tradycyjny barszcz z uszkami oraz karp z sałatką ziemniaczaną.

Fot. Andrzej Kowol

(AK)