/Spotkanie Grupy Inicjatywnej PAWF w Pogwizdowie

Spotkanie Grupy Inicjatywnej PAWF w Pogwizdowie

14 maja 2018 r. w Gminnej Bibliotece  Publicznej w Pogwizdowie odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej Lokalnego Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, w którym wzięli udział: wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, przedstawiciele lokalnych organizacji samorządowych (stowarzyszeń, OSP, KGW), szkół, radni Gminy Hażlach oraz sołtysi. 

By można było zawiązać takie partnerstwo, na terenie jednej gminy muszą działać min. trzy organizacje, instytucje bądź osoby, które w przeciągu ostatnich kilku lat korzystały ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ten warunek w Hażlachu został spełniony.

-Szansą jest to, że możemy pozyskać 65 tys. na wspólne działania w całej Gminie. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony obrotem spraw, które dzieją się w tym roku, ponieważ dowiedziałem się, że na całe województwo śląskie do ogólnopolskiego programu „Równać szanse”, do którego wcześniej aplikowałem ze swoim stowarzyszeniem, zostały zakwalifikowane tylko 4 projekty, w tym nasz zamarski. To się nam udało. Stąd obecność Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk w Partnerstwie PAWF. Minimalnym wymogiem były trzy organizacje, które mogły zawiązać takie partnerstwo,  mówił Klaudiusz Zawada, sołtys Zamarsk.

Głównym celem tego programu jest przede wszystkim inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program jest nagrodą dla beneficjentów programów PAFW. Wysokość dotacji wynosi do 65 tysięcy złotych – partnerstwo działające na terenie JEDNEJ gminy, powiedziała Sławomira Godek ze Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, operatora tego programu.

O zawiązaniu porozumienia PAWF, pierwszego w powiecie cieszyńskim pisaliśmy TUTAJ.

Fot. Sylwia Pieczonka

(SP)