/Rozświetlenie choinki na cieszyńskim Rynku

Rozświetlenie choinki na cieszyńskim Rynku

W sobotę, 4 grudnia 2021 roku w Cieszynie odbyło się rozświetlenie choinki połączone z Korowodem Świętego Mikołaja. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” i Miasto Cieszyn.


Wydarzeniu towarzyszyła muzyka Kapeli Góralskiej „Torka”, występ Zofii Bujok i Michała Kasztury. Zaśpiewali również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych.

fot. Małgorzata Krawczyk

wideo: Michał Krawczyk

Rozświetlenie choinki w Cieszynie, fot. Małgorzata Krawczyk