/Rozpoczęły się prace przy Domu Przyrodnika w Hażlachu

Rozpoczęły się prace przy Domu Przyrodnika w Hażlachu

W Hażlachu na terenie po byłej bazie Kółka Rolniczego powstanie centrum z prawdziwego zdarzenia. Wreszcie miejscowość ta będzie mogła pochwalić się dobrze zagospodarowaną, oferującą różne atrakcje przestrzenią, odwiedzanym przez mieszkańców i gości z zewnątrz rynkiem, miejscem spotkań dla całych rodzin. 

Projekt „Wędrówki doliną Olzy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

 

Prace wyburzeniowe rozpoczął wójt Grzegorz Sikorski o Fot. GK  

U zbiegu ulic Głównej, Karnowiec i Długiej ruszyła właśnie inwestycja, polegająca na wykonaniu adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu. Jest ona realizowana w ramach projektu „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Liderem projektu jest Gmina Hażlach, zaś jej partnerem Muzeum Těsinska w Czeskim Cieszynie.

Pierwszy etap robót obejmuje prowadzone obecnie wyburzenie zabudowań bazy Kółka Rolniczego. Budowa Domu Przyrodnika potrwa do 30 czerwca 2019 roku, z kolei prace wyposażeniowe powinny zostać ukończone do końca 2019 roku.

Poniżej wizualizacje Domu Przyrodnika w Hażlachu przygotowane przez Studio Projektowe ARCHiTEKT

Zob. także projekt „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“

Fot. Grzegorz Kasztura

mat. pras. (SP)