/Roboty drogowe ul. Solna – dodatkowe ograniczenia w ruchu

Roboty drogowe ul. Solna – dodatkowe ograniczenia w ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzonymi robotami drogowymi związanymi z przebudową ulicy Solnej w Cieszynie w dniach 23 i 24 lipca bieżącego roku wprowadzone zostaną dodatkowe ograniczenia w ruchu pojazdów. Ograniczenia dotyczyć będą skrzyżowania ulicy Solnej oraz Żwirki i Wigury. Ulica Żwirki i Wigury będzie miała komunikacyjne połączenie tylko z ulicą Górną.

Wykonawcą robót drogowych jest firma Instal Cymorek Spółka Jawna.

Więcej: http://mzd.cieszyn.pl/roboty-drogowe-ul.-solna-dodatkowe-ograniczenia-w-ruchu,493.html

mat. pras. (SP)