/Powiat Cieszyński ma nowego Starostę!

Powiat Cieszyński ma nowego Starostę!

W dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek) odbyła się sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, wybranej na pięcioletnią kadencję, podczas której wybrano nowego starostę, którym został Mieczysław Szczurek. 

Mieczysław Szczurek – Od roku 2000 dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, który tworzył od podstaw. By odpowiedzialnie wykonywać obowiązki, ukończył dodatkowo menedżerskie studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej. W latach 2006-2010 był wicestarostą powiatu cieszyńskiego, zaś w 2010 roku został wybrany na burmistrza Cieszyna. Pełniąc tę funkcję, zrealizował największą miejską inwestycję – kanalizację, która zapewniła miastu możliwość rozwoju na kolejne kilkadziesiąt lat. Pozyskał również najwyższe w historii Cieszyna dofinansowanie z funduszy europejskich. 21 października 2018 roku został wybrany radnym powiatu cieszyńskiego z okręgu nr 1 (miasto Cieszyn).

Radny Grzegorz Konieczny zgłosił na stanowisko starosty Janusza Króla (PiS), pokrótce przedstawiając sylwetkę kandydata. Król otrzymał 13 głosów za. W głosowaniu wzięło udział 29 radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius zgłosił Mieczysława Szczurka, także przedstawiając sylwetkę kandydata. Szczurek otrzymał 16 głosów za. W głosowaniu wzięło udział 29 radnych.

fot. z archiwum prywatnego Mieczysława Szczurka, Sylwia Pieczonka

(SP)