/Piknik Ekologiczny na cieszyńskim Rynku

Piknik Ekologiczny na cieszyńskim Rynku

W piątek 20 września 2019 roku na Rynku w Cieszynie, w ramach Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020 odbył się Piknik Ekologiczny. Organizatorem tego wydarzenia był Burmistrz Miasta Cieszyna we współpracy z firmą eventową: Natasza Sobczak Czarna Chmura z Podzamcza.

Działania te odbyły się  w ramach tegorocznej 26 akcji Sprzątania Świata – 2019 pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY” .

Na cieszyński rynek zaproszeni zostali uczniowie cieszyńskich szkół podstawowych klas od 1 do 4, aby wziąć udział w Pikniku ekologicznym 2019. Myślą przewodnią akcji była nauka właściwego postępowania z odpadami powstającymi w naszych domach, w szczególności dobrze prowadzona segregacja odpadów. Ok 500 uczniów brało udział w konkurencjach i warsztatach takich jak:

  • wyścigi gokartami na pedały, w myśl nie zadymiamy. Podczas wyścigu dzieci musiały wykonać zadania ekologiczne polegające na prawidłowej segregacji odpadów,
  • konkurencje z samochodami i taczkami z elementami rywalizacji i edukacji ekologicznej,
  • warsztaty omawiające wpływ spalanych odpadów na środowisko. Podczas warsztatów uczniowie wykonywali przedmioty z recyklingu, czy tez trenowały umiejętności właściwego podziału odpadów ze względu na surowiec z jakiego zostały wytworzone. Dzieci miały również okazję potrenować zgniatanie butelek plastikowych na specjalnie przygotowany zgniatarkach.

Dla dzieci udostępniono stoisko, w którym można było oddać drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zamian za torbę bawełnianą oraz otrzymać materiały edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

Okazją była również możliwość skorzystania z nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej dzięki uprzejmości PCK w Cieszynie . Zainteresowani mogli poznać zasadę działania śmieciarki, którą udostępniła firma Ekoplast – Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys z Cieszyna.

W tym samym dniu szkoły sprzątały wyznaczone rejony Cieszyna przy wsparciu rzeczowym Gminy Cieszyn.

fot. Małgorzata Krawczyk

(MK)