/O pomyśle nazwania ronda w Cieszynie imieniem św. p. Pary Prezydenckiej – pan Tadeusz Mendrek

O pomyśle nazwania ronda w Cieszynie imieniem św. p. Pary Prezydenckiej – pan Tadeusz Mendrek

Nazywam się Tadeusz Mendrek, jestem członkiem Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Po prawie 48 latach pracy zawodowej przeszedłem na emeryturę ( od lutego 2017 roku). Jestem członkiem założycielem NSZZ Solidarność w Skoczowie w 1980 roku. Działaczem opozycji antykomunistycznej legitymacja nr 1532, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Odpowiadając na Pani pytania informuję:

  1. Pomysł nazwania nowego ronda w Cieszynie w ciągu ulicy Bobreckiej imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich był mój i  również sporządziłem stosowny wniosek w tej kwestii, który następnie został podpisany przez grupę radnych Rady Powiatu. Ilości osób podpisanych pod wnioskiem nie podam z uwagi na fakt, że nie jestem do tego upoważniony przez sygnatariuszy.
  2. Na pytanie „czy to był dobry pomysł, żeby rondo w Cieszynie nosiło miano nieżyjącej Pary Prezydenckiej?” odpowiadam zdecydowanie tak. Tym aktem chcemy oddać hołd tragicznie zmarłemu Prezydentowi Polski i Jego Małżonce. To takim ludziom jak m.in Lech i Jarosław Kaczyńscy, Andrzej Gwiazda, Antoni Macierewicz, Anna Walentynowicz, Jan Olszewski zawdzięczamy bezpieczeństwo Polski w ramach sojuszu obronnego NATO, udziału Polski w Unii Europejskiej, swobodnym podróżowaniu po krajach europejskich, krótko mówiąc skok cywilizacyjny naszego kraju. To szczere umiłowanie Ojczyzny i bezinteresowna dla niej służba wspomnianych wyżej patriotów gwarantuje Polsce należne jej miejsce w gronie rozwiniętych państw świata a nam przywraca dumę bycia Polakiem. Pedagogikę wstydu, którą nam wmawiano i stwierdzenie, że polskość to nienormalność większość społeczeństwa polskiego odrzuciła ostatecznie.
  3. Jak każda inicjatywa tego rodzaju napotykać będzie w pewnych środowiskach na sprzeciw  i jest to naturalna kolej rzeczy. Martwi natomiast forma wyrażania tego sprzeciwu i używane na tę okoliczność słownictwo. Szyderstwa z katastrofy samolotu pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku gdzie zginął Prezydent RP, wybitni politycy wszystkich partii, dowódcy rodzajów wojsk, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań, ludzie kultury i mediów nie znajdują usprawiedliwienia. Pyta Pani skąd tak duży hejt,  który pojawił się w Internecie po ujawnieniu tej propozycji? Myślę, że jest on przejawem braku odwagi (wpisy anonimowe) i zanikającej wrażliwości na to co wielkie i godne uczczenia i być może małej wiedzy z historii najnowszej Polski ale nade wszystko brak sprzeciwu na takie postępowanie  ze strony opozycji. Brak zdecydowanej reakcji na czynne napaści na sympatyków i członków PiS, podpalenia oraz niszczenie biur poselskich parlamentarzystów PiS, czynne napaści na dziennikarzy mediów publicznych rozzuchwalają agresorów a wiemy, że bezkarność zachęca do eskalacji działań. Wszyscy bez względu na polityczne przekonania musimy  podjąć dyskurs polityczny w oparciu o demokratyczne zasady i normy stosowane przez cywilizowany świat. Spory można toczyć ale na argumenty a o wyniku sporu niechaj decyduje karta wyborcza a nie ulica.
  4. Czy rondo może nosić inną nazwę np. Księstwa Cieszyńskiego. Pewnie tak, jeżeli Rada Miasta tak zdecyduje. Dla mnie natomiast ważniejsze są działania osób i losy współczesne Polski, jej suwerenny i niepodległy byt  aniżeli dzieje poddanego księstwa.

Fot. Jarosław Pieczonka

Rozmawiała Sylwia Pieczonka