/Nowy Zarząd już pracuje

Nowy Zarząd już pracuje

Dzisiaj (06.12.2018 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. W obradach uczestniczył także Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kubicius.

Od razu przystąpiliśmy do intensywnej pracy, czyli załatwiania spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu oraz jednostek powiatowych – poinformował Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

Obok Starosty, w skład Zarządu wchodzą: Wicestarosta Janina Żagan, Stanisław Malina, Marcin Ślęk oraz Christian Jaworski.

fot. Katarzyna Raszka – Sodzawiczny

mat. pras. (SP)