/Nagrody im. ks. Leopolda Szersznika zostały wręczone

Nagrody im. ks. Leopolda Szersznika zostały wręczone

We wtorek, 30 listopada 2021 roku, w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie odbyła się uroczystość, podczas której wręczone zostały tegorocznym Laureatom Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika.

Tegorocznymi laureatami zostali: Jerzy Pustelnik, Irena Klimczak oraz Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”.

Oprawę artystyczną tegorocznej gali uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Grzegorza Niemczuka.

Od 2011 roku symbolem Nagrody stała się statuetka przedstawiająca ks. Szersznika i jego dzieło. Została zaprojektowana i wykonana została przez cieszyńską artystkę Urszulę Górnicką-Hermę – rzeźbiarkę i medalierkę.

Irena Klimczak – to ceniona artystka, popularyzatorka i animatorka kultury oraz miłośniczka folkloru regionu Śląska Cieszyńskiego. Od dzieciństwa związana z malowniczą podgórską miejscowością Śląska Cieszyńskiego – Leszną Górną.

Jej przygoda ze sceną rozpoczęła się już w latach młodzieńczych podczas występów na szkolnych uroczystościach oraz pomocy przy ich organizowaniu. Następnie swoje zainteresowania folklorem, śpiewem i tańcem ludowym realizowała poprzez układanie piosenek, wierszy i gawęd oraz założenie grupki folklorystycznej działającej przy świetlicy w Lesznej Górnej.

Kolejnym ważnym etapem w życiu Laureatki było założenie w 1968 roku Zespołu Regionalnego „Czantoria”, który działa po dziś dzień, a w którym to Pani Irena pełni funkcje kierownika organizacyjnego i artystycznego, choreografa, instruktora śpiewu i tańca, scenarzysty, kostiumera oraz nieocenionego ludowego artysty. Pod jej kierownictwem Zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień na festiwalach, przeglądach i konkursach. Co roku możemy podziwiać go m.in. podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Zespół „Czantoria” do tej pory dał setki koncertów, prezentując folklor Śląska Cieszyńskiego w kraju i za granicą. Jego autentyczne – zgodne z tradycją programy zostały udokumentowane przez telewizję TVP Katowice.

Jak już zostało wspomniane, Pani Irena jest również artystką i poetką tworzącą wiersze w gwarze cieszyńskiej, która jest szczególnie bliska jej sercu. Za swoją pracę i działalność artystyczną oraz osiągnięcia otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in.:

– Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1999,

– Honorową Odznakę Ministra Kultury i Sztuki – Zasłużony Działacz Kultury w roku 2000,

– Laur Srebrnej Cieszynianki w roku 2014,

– Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2016.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu oraz nieocenionej pracy pani Ireny przyczyniającej się pielęgnowaniu i propagowaniu kultury, tradycji i zwyczajów naszych przodków, szczególnie wśród młodego pokolenia, można mieć pewność, że rodzimy folklor Śląska Cieszyńskiego nie odejdzie w zapomnienie jeszcze przez długie lata.

Biorąc pod uwagę rangę i znaczenie wymienionych zasług i osiągnięć, Powiat Cieszyński przyznaje Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii ochrony kultury w roku 2021 – pani Irenie Klimczak, mając na uwadze jej wieloletni dorobek w zakresie propagowania i krzewienia dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.

Jerzy Pustelnik – urodzony w Cieszynie, obecnie mieszkaniec Ustronia. Fotograf, dokumentalista, muzyk. Ukończył Policealne Studium Fotograficzne w Warszawie oraz wyższe studia na Uniwersyteckie Śląskim w Cieszynie będąc w późniejszych latach jego wieloletnim, zasłużonym pracownikiem.

Fotografią zajmuje się od 50 lat, działając jako aktywny członek Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego utworzonego w 1961 r. w Cieszynie. Swoją wiedzą dzieli się prowadząc prelekcje dotyczące fotografii oraz zajęcia z fotografii cyfrowej i tradycyjnej w szkołach.

Jest autorem ok. 30 indywidualnych wystaw o tematyce jazzowej – muzycznej (prezentowanych m.in. na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie, Cieszyńskiej Jesieni Jazzowej czy Silesian Jazz Meeting w Rybniku) oraz „życiowej” (prezentowanej na konkursach i festiwalach fotograficznych, w muzeach i galeriach sztuki). Jego ostatnie wystawy indywidualne to: „Strzępki Światła”, „Po Prostu Fotografia”, „Czas jazzu”, „Miejsce jazzu” oraz „JazzGrafy”.

W swojej twórczości chętnie nawiązuje także do tematyki związanej z Cieszynem. Jerzy Pustelnik jest:

– pomysłodawcą i autorem projektu pt. „Cieszyn młodsi Bracia” realizowanego przy okazji 1200 – lecia miasta Cieszyna,

– pomysłodawcą i współrealizatorem dokumentacji fotograficznej „maszkaronów” cieszyńskich,

– współtwórcą albumu fotograficznego z okazji 300 – lecia Kościoła Jezusowego w Cieszynie,

– współautorem publikacji pt. „Współczesna fotografia cieszyńska”,

– współtwórcą z prof. Jerzym Wrońskim „kopciogramów” wystawianych w Cieszynie, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Poznaniu.

Nie sposób pominąć rozwijającej się równolegle do fotografii twórczości muzycznej Laureata, której przejawem jest gra na perkusji w formacjach klasycznych i jazzowych. Jest on wieloletnim członkiem Orkiestry Symfonicznej działającej w latach 80. przy Szkole Muzycznej w Cieszynie, członkiem Orkiestry Salonowej im. Hilarego Drozda, członkiem Orkiestry Kameralnej Artis pod batutą Jean – Claude’a Hauptmanna, członkiem zespołów: „Ju Ba-Kry-Bo Jazz Quarter” i „Jazz Dinos” oraz jednym z członków zespołu folklorystycznego TORKA.

Odznaczony Złotym Medalem Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, Nagrodą Urzędu Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury oraz Medalem 1200-lecia Miasta Cieszyna.

Reasumując powyższe osiągnięcia i zasługi, Powiat Cieszyński w uznaniu za całokształt pracy fotograficznej i muzycznej, przyznaje panu Jerzemu Pustelnikowi nagrodę im ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii twórczości artystycznej w roku 2021.

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” – powstało w 1996 roku i od samego początku przyświecała mu idea upamiętnienia wizyty papieża Jana Pawła II w Skoczowie, która odbyła się rok wcześniej – w 1995 r. Od początku towarzyszy mu także motto: „musica sacra preludium vitae aeternae est – muzyka sakralna jest wstępem do życia wiecznego”.

Głównym celem stowarzyszenia jest propagowanie i wspieranie kultury i sztuki chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury lokalnej oraz zbliżanie (poprzez sztukę przepojoną wiarą) ludzi różnych narodowości i wyznań chrześcijańskich żyjących na Śląsku Cieszyńskim.

W związku z powyższym w szeregach organizacji narodził się pomysł zapoczątkowania corocznego ekumenicznego, międzynarodowego i interdyscyplinarnego festiwalu muzyki i sztuki „Musica Sacra”, którego inicjatorami byli: pani prof. Bogumiła Dunikowska, ks. Jerzy Horzela oraz inż. Ludwik Herok, który został pierwszym prezesem stowarzyszenia. Kolejno piecze nad „Panoramą Sztuki […]” przejął pan Witold Dzierżawski, a obecnie funkcje tę pełni pan Andrzej Bacza. To właśnie dzięki nim i pozostałym członkom stowarzyszenia mamy okazję być świadkami tego wspaniałego festiwalowego przedsięwzięcia goszczącego w naszym regionie już od 25 lat.

fot. Małgorzata Krawczyk

mat. pras.

Nagrody im. Leopolda Szersznika / fot. Małgorzata Krawczyk