/Modernizacja SOR Szpitala Śląskiego warta blisko 1,5 miliona złotych

Modernizacja SOR Szpitala Śląskiego warta blisko 1,5 miliona złotych

Prawie 1,5 miliona złotych zostało przeznaczonych na zakup nowoczesnego sprzętu i prace modernizacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Projekt „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”, dofinansowany z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dobiega finału.
Z okazji podsumowania projektu odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył Janusz Król – Starosta Cieszyński, Maria Cieślar – Wicestarosta, Wojciech Brachaczek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Jan Kawulok – Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Edyta Subocz-Ostruszka – Dyrektor Biura Senatora RP Tadeusza Kopcia, Dyrekcja Szpitala Śląskiego i przedstawiciele mediów. Na konferencji zaprezentowano spot pokazujący zrealizowany projekt, po czym zaproszeni goście zwiedzili zmodernizowany Oddział. Po Szpitalnym Oddziale Ratunkowym uczestników oprowadzał lek. Grzegorz Musiał – zastępca kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zaprezentował sprzęt, wyposażenie i opowiedział o podstawowych funkcjach SOR.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 185 782,74 zł. przekazanemu przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny zapewniło Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
– Sporo ostatnio mówi się o problemach służby zdrowia. Dziś mamy okazję pokazać kawał dobrej roboty. Inwestycja budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego była nie tak dawno przeprowadzana, ale intensywność użytkowania jest tak ogromna, że jak tylko pojawiła się możliwość pozyskania 80% środków zewnętrznych to z niej skorzystaliśmy i mogliśmy przeprowadzić prace modernizacyjne i zakupić wiele potrzebnego, nowoczesnego sprzętu. Dyrekcja Szpitala może liczyć na przychylność władz powiatu, dlatego w tym roku na wydatki związane ze szpitalem z budżetu powiatu przeznaczono około 3 mln. zł. – mówił podczas konferencji Janusz Król, Starosta Cieszyński.

Przeprowadzony projekt znacząco odmienił wygląd Oddziału. Obecnie jest bardziej przyjazny zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników. Pojawiła się nowa przeszklona rejestracja i wyposażenie poczekalni dla pacjentów. Zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny oraz elementy wyposażenia, w tym: aparaty EKG, defibrylator, kardiomonitory, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, gazometr, stół zabiegowy i inne urządzenia medyczne, które szczegółowo opisał Adam Śliż – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych Szpitala. Pojawiła się również nowa zabudowa meblowa, kozetki, łóżka i wózki transportowe. Sprzęty są dostosowane do ratowania życia i zdrowia zarówno dorosłych, jak i dzieci.

– Olbrzymia liczba pacjentów poszukuje pomocy w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu cieszyńskiego staramy się pozyskiwać środki i realizować projekty, by ten Oddział stale modernizować i doposażać. Funkcjonowanie naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z naszą kadrą sprawia, że współpraca z innymi podmiotami np. pogotowiem ratunkowym jest prawdopodobnie najlepsza w województwie śląskim. U nas pacjent jest natychmiast odebrany z karetki i zaopiekowany. – podkreśla Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Śląskim przyjmuje rocznie 32 tysiące pacjentów oraz kilka tysięcy pacjentów w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Średnio na jednego pacjenta SOR przypada 10 badań diagnostycznych i konsultacji. Jest to ogromna liczba, biorąc pod uwagę, że na pozostałe oddziały szpital przyjmuje blisko 22 tysiące pacjentów.

– Doposażenie pozwoli nam zaopiekować się pacjentami w każdym wieku, przyjmować pacjentów z lotniczego pogotowia ratunkowego w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Będziemy mogli w sposób kompleksowy zaopatrzyć każdego pacjenta z urazem wielonarządowym, zawałem, udarem czy zatorowością płucną. SOR Szpitala Śląskiego przyjmuje również pacjentów z rożnych regionów kraju oraz z zagranicy. To budujące, ze w ich opiniach wyróżniamy się na tle innych szpitali bardzo wysokim poziomem medycznym, jak i obsługą pacjenta – podkreślał zalety projektu lek. Grzegorz Musiał, zastępca kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Z kolei Jan Kawulok Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego zwrócił szczególną uwagę na dobrą współpracę pomiędzy Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym a Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Pogratulował również zakończonej inwestycji.

Gdy rozmawiam z dyrektorami szpitali z innych miast, nasz powiat pod względem organizacji opieki medycznej i zabezpieczenia oddziałów, np. oddziału udarowego, jest oceniany bardzo wysoko – mówił Jan Kawulok, Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Reprezentująca Sentora RP Tadeusza Kopcia, Dyrektor jego biura – Edyta Subocz-Ostruszka zwróciła uwagę na rolę wysokiego poziomu ochrony zdrowia w powiecie:

Ochrona zdrowia to najważniejsza dziedzina naszego życia. Stanowi też jeden z priorytetów działalności biura senatora. Mając świadomość jak dużym wyzwaniem jest zarządzanie taką placówką jak Szpital Śląski w Cieszynie, gratulujemy kolejnego sukcesu.

W ramach projektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną m.in. wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED, montaż urządzeń regulujących temperaturę w pomieszczeniach oraz modernizacja systemu ewakuacyjnego w całym oddziale. Część środków została przeznaczona na nową infrastrukturę informatyczną m.in. zestawy komputerowe z pakietem oprogramowania zgodnego z wymogami informatycznych systemów medycznych.

Fot. Szpital Śląski w Cieszynie

mat. pras. (SP)