/Malbork – temat rzeka

Malbork – temat rzeka

Malbork – temat rzeka.  W trakcie zwiedzania próbowałem coś zagadnąć na temat zamku z kolejnymi turystami,  to każdy z nich znał jakąś swoją wersję o tym miejscu, dlatego za dużo na ten temat nie będę pisał.

Najlepiej tam zajechać, zwiedzić, wysłuchać przewodników, może coś zapytać, czy dopytać.  Pewnym jest, że Zamek w Malborku jest najpotężniejszą twierdzą Średniowiecznej Europy.  Ten kompleks zamków przez 150 lat był stolicą potężnego Państwa Krzyżackiego. Początki zamku sięgają XIII w.,  od roku 1309 Malbork został siedzibą  Zakonu Krzyżackiego. Znajduje się na powierzchni 21 hektarów i jest arcydziełem architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza.
Miasto Malbork otrzymało nazwę Marienburg, czyli Gród Marii od imienia patronki Zakonu.
O historii zamku oraz o zakonie jest mnóstwo książek i prac, dla mnie najbardziej interesujący historycznie jest 1945 rok. W całej swojej historii zamek najmocniej ucierpiał w XX w.  W 1945 roku walki trwały od 26 stycznia do 17 marca, po walkach do miasta wkroczyła 2 armia uderzeniowa 2 Frontu Białoruskiego, w trakcie tych walk zginęło ok. 530 żołnierzy Armii Czerwonej.  W wyniku walk zniszczono 80% zabudowań w całym mieście łącznie z zamkiem. Po wojnie miasto włączono do Polski, a ludność niemiecką wysiedlono podczas tzw. „Akcji Zima”,  którą rozpoczęto 5 stycznia 1947 roku.  Od marca 1947 zaczęły napływać na teren Malborka transporty z akcji osiedleńczej, była to ludność z terenów teraźniejszej Ukrainy. Po zakończeniu II wojny światowej usuwano szkody, wyburzając systematycznie  zabudowy malborskiego Starego Miast, a odzyskaną cegłę odsyłano na odbudowę Warszawy.
Obecnie stare miasto Malborka – to czteropiętrowe bloki o luźnej zabudowie.
28 października 2008 r.  w trakcie prac budowlanych odkryto masowy grób, w którym znajdowało się ok. 2200 ciał najprawdopodobniej niemieckich mieszkańców miasta, którzy nie wykonali rozkazu o ewakuacji i ponieśli śmierć podczas walk w mieście.
W trakcie oblężenia miasta wielu mieszkańców zginęło z rąk Czerwonoarmistów.
Znaleziono w mogile co najmniej 100 zwłok z przestrzelonymi czaszkami.
We wrześniu 2014 rozpoczęto rekonstrukcję 8-metrowej Madonny z Dzieciątkiem zniszczonej w 1945 roku. Odsłonięto ją w kwietniu 2016 roku.  Madonna znajdowała się od XIV wieku we wnęce zewnętrznej kościoła zamkowego, była uważana za symbol zakonu krzyżackiego oraz zamku.
W 1997 roku Zamek w Malborku wpisano na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zapraszam do zwiedzania i poznania całej historii zamku. 
Fot. Andrzej Kowol 
(AK)