/List otwarty KWW Młodzi Dla Powiatu Cieszyńskiego

List otwarty KWW Młodzi Dla Powiatu Cieszyńskiego

W dniu wczorajszym, 10 października 2018 r. do naszej redakcji wpłynął list otwarty Komitetu Wyborczego Wyborców Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego z prośbą o jego publikację w całości, co niniejszym czynimy. 

Szanowni Państwo,

już za niecałe dwa tygodnie mieszkańcy naszego powiatu zdecydują kto będzie miał zaszczyt reprezentować ich interesy w Radzie Powiatu Cieszyńskiego i Zarządzie Powiatu.
Wierzymy w to, iż Obywatele dwunastu gmin Powiatu Cieszyńskiego, głosując w nadchodzących wyborach na listy kandydatów wystawione przez poszczególne komitety do Rady Powiatu, dokonają świadomego wyboru. Jednakże, często dzieje się tak, iż oddając swój głos nie wiedzą, kto w przypadku zwycięstwa danego komitetu zostanie Starostą, a tym samym będzie współtworzył Zarząd Powiatu. Większość komitetów nie określiła wprost, który z kandydatów jest ich liderem i w razie uzyskania większości w Radzie będzie desygnowany na Starostę. Jedynie w przypadku Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości możemy założyć, że jeśli jego przedstawiciele zdobędą wystarczającą ilość mandatów w Radzie, to dalszą misję kierowania Starostwem Powiatowym otrzyma dotychczasowy Starosta – Pan Janusz Król.

Dlatego Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Dla Powiatu Cieszyńskiego w trosce o świadome podejmowanie decyzji wyborczych przez mieszkańców Powiatu, kieruje apel do wszystkich pozostałych komitetów, aby ujawniły swoich liderów oraz kandydatów na stanowisko Starosty, w przypadku uzyskania przez nie większości w Radzie.

Dając Państwu dobry przykład, pragniemy wskazać, iż w wypadku zwycięstwa w nadchodzących wyborach samorządowych KWW Młodzi Dla Powiatu Cieszyńskiego, kandydatem na Starostę Cieszyńskiego będzie Christian Adrian Jaworski – dwudziestoczteroletni politolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, działacz społeczny, Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego, Przewodniczący Polskiej Delegacji w Międzynarodowym Programie Stypendialnym Niemieckiego Bundestagu 2018.

Jednocześnie, pragnąc, by zbliżające się święto demokracji mogło być celebrowane w pełni, zasmuceni faktem, iż takiej inicjatywy dotychczas zabrakło, wzywamy przedstawicieli pozostałych komitetów do odbycia przedwyborczej debaty w dogodnym dla wszystkich terminie i miejscu. Debata taka mogłaby zostać zorganizowana na wzór tej, którą przeprowadziła z kandydatami na burmistrza Cieszyna Fundacja Lokalsi w dniu 5.10.2018 r. lub takiej, która będzie organizowana z udziałem kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 11.10.2018 r. przez
Stowarzyszenie „Wszechnica” i Bibliotekę Miejską w Cieszynie.

Uważamy za wysoce niepokojący fakt, że do tej pory żaden z pozostałych komitetów wystawiających listy do Rady Powiatu Cieszyńskiego nie zainteresował się tematem przeprowadzenia debaty. Taka publiczna debata niosłaby ze sobą wielką wartość i umożliwiłaby wyborcom poznanie programów wyborczych oraz liderów poszczególnych komitetów.

Zachęcamy przedstawicieli mediów do zainteresowania się tematem przedwyborczej debaty oraz prezentowania wskazanych przez poszczególne komitety potencjalnych kandydatur na urząd Starosty Cieszyńskiego. Natomiast wymienione w naszym liście instytucje oraz organizacje pozarządowe zachęcamy do organizacji ewentualnej debaty kandydatów do Rady Powiatu Cieszyńskiego.

Z poważaniem,

Janusz Hudziec
Pełnomocnik wyborczy
KWW Młodzi Dla Powiatu Cieszyńskiego