/Kolejny strajk kobiet w Cieszynie

Kolejny strajk kobiet w Cieszynie

W środę, 28 października 2020 roku w Cieszynie odbył się kolejny strajk kobiet wyrażający sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją RP prawa do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Ciążę będzie można przerwać jedynie w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.

fot. Małgorzata Krawczyk

(MK)

Strajk Kobiet w Cieszynie, fot. Małgorzata Krawczyk