/„Każdy Cieszyniak wie, że kompostowanie opłaca się”

„Każdy Cieszyniak wie, że kompostowanie opłaca się”

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców Cieszyna na pięć dwugodzinnych spotkań, podczas których omówione zostaną zagadnienia w zakresie kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Prelekcje mają na celu zachęcenie mieszkańców do wykorzystania powstających w gospodarstwach domowych bioodpadów, a prelegent prowadzący spotkania – Joanna Baranowska (m.in. autorka książki „Jak kompostować? To proste”; prowadząca praktyczne warsztaty z kompostowania i ekodetergentów, prowadząca bloga ORGANICZNI.eu; miłośniczka kompostowania) udowodni, że kompostowanie nie jest trudną techniką i z powodzeniem każdy może samodzielnie przetwarzać odpady organiczne w swoim domu, a tym samym zmniejszyć ilości wytwarzanych odpadów.

A dlaczego tak ważna jest edukacja w zakresie wykorzystania bioodpadów m.in. poprzez kompostowanie ?

Ponieważ bioodpady czyli najprościej odpady z ogrodów i parków, czy odpady spożywcze i kuchenne, które w odpowiednich warunkach ulegają biodegradacji, stanowią znaczący strumień odpadów w ogólnej masie wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych (szacuje się ok. 30 %). Tak wysoki udział tych odpadów w rynku odpadowym oraz znaczące koszty ich zagospodarowania wpływają na ogólne koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. A przecież każdy z nas musi sobie zdać sprawę z faktu, że odpad ten de facto to cenny materiał, który może posłużyć do produkcji kompostu w przydomowym ogródku. 

Kompostując:

  1. przyczyniamy się do zapobiegania marnotrawieniu żywności;
  2. uzyskujemy „darmowy” nawóz organiczny dla naszych kwiatków i warzyw – w końcu nie bez powodu jest to tzw. „czarne złoto”;
  3. zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów, które trafiają na składowiska.

W zamian – oprócz wkładu w rozpowszechnianie i faktyczną realizację nurtu ZERO WASTE – możemy uzyskać ulgę w opłacie za odpady komunalne.

Natomiast z punktu widzenia gminy niezmiernie ważnym jest, aby osiągnąć wymagane przepisami prawa określone dla poszczególnych lat poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Brak realizacji tego obowiązku skutkuje nałożeniem kary na gminę, co w konsekwencji jeszcze zwiększy koszt funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami.

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców Cieszyna na bezpłatne spotkania edukacyjne o tematyce segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnianiem segregacji bioodpadów i ich zagospodarowaniem w przydomowych kompostowaniach.

W ramach prowadzonych przez Gminę Cieszyn działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021 zaplanowano przeprowadzenie działania edukacyjnego o tematyce segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnianiem segregacji bioodpadów i ich zagospodarowaniem w przydomowych kompostowniach, w ramach akcji edukacyjnej pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia – ZERO WASTE HOME”.

Spotkania odbędą się w dniach 24-25 listopada 2021 r., zgodnie z harmonogramem wskazanym na plakacie

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami w Gminie Cieszyn znajdziesz TUTAJ

mat. pras.