/Informacja KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa (CIS)

Informacja KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa (CIS)

Poniżej publikujemy oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa w sprawie  nazwy Komitetu Wyborczego CIS, które w dniu dzisiejszym (07.09.2018 r.) wpłynęło do naszej redakcji. Jest to odpowiedź CIS-u na komunikat Komitetu Wyborczego AS, które opublikowaliśmy w dniu 28.08.2018 r. TUTAJ.

Szanowni Państwo!

Kilka dni temu w cieszyńskich portalach internetowych opublikowano komunikat Komitetu Wyborczego AS. Ponieważ list ten podpisał, przedstawiony jako pełnomocnik komitetu, Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, dlatego też wypowiedź w imieniu naszego komitetu właśnie do niego pozwolimy sobie skierować.

Szanowny Panie Burmistrzu!

Opisał Pan szczegółowo historię CIS-u oraz ogrom krzywd, jakie Wam i Panu wyrządziliśmy. Pozwolimy więc sobie odnieść się do Pana zarzutów.

Przede wszystkim proszę zauważyć, że Cieszyniacy to ludzie o doskonałej pamięci. Przypominamy więc, że w swoim wywodzie pominął Pan część założycieli CIS-u. Jednym z nich był na przykład nieżyjący już niestety Maciej Krzanowski, który uczestniczył w rozmowach założycielskich CIS-u jako członek Unii Wolności – partii, która w roku 2002 dysponowała zapleczem politycznym i doświadczeniem o wiele większym niż raczkujące wtedy PiS czy PO, do których przeszło zresztą część członków UW. Pominięcie Jego nazwiska jest jednak co najmniej dziwne zważywszy na fakt, że w roku 2002 startował z listy CIS-u wspólnie z Panem. Mamy nadzieję, że wynika to ze zwykłego zapomnienia lub choćby niedbalstwa, a nie celowego manipulowania faktami. W razie potrzeby chętnie przypomnimy również nazwiska pozostałych osób, które CIS tworzyły. Nawiasem mówiąc, jedna z nich zakładała CIS jako członek UW, by wkrótce, już jako wicestarosta, uzyskać mandaty posła i senatora z ramienia PO, a następnie senatora z ramienia PiS. Wydaje się więc, że przynajmniej dla niektórych z Waszych członków nazwa nie przedstawia najmniejszego znaczenia. Liczą się tylko „możliwości”…

Dalej wydawać się może, że Pan Burmistrz nie rozróżnia działań podjętych zgodnie z prawem i uczciwych od takich, które być może nie do końca odpowiadają wyznawanej przez Pana Burmistrza moralności. Zapewniamy, i to bez żadnej potrzeby przypominania czy dyskusji, że działania naszego komitetu są uczciwe i zgodne z prawem, o czym świadczy przyjęcie zawiadomienia przez Komisarza Wyborczego. Przypominamy natomiast, że jawne są wyłącznie dane obu pełnomocników zarejestrowanego komitetu. Podając nazwiska pozostałych osób tworzących komitet, naruszył Pan zasady ochrony danych osobowych, a co za tym idzie – prawo złamał właśnie Pan.

Co do wspomnianej zaś przez Pana etyki, to jest nią zbiór zasad moralnych odnoszących się do ludzi. Ponieważ zaś KWW człowiekiem nie jest, nie można mówić w stosunku do niego o mniej lub bardziej etycznym zachowaniu. Komitet zarejestrować może każdy – ponieważ byliśmy lepiej zorganizowani i zrobiliśmy to wcześniej, prosimy, aby tak patetycznym tonem nie maskować własnej opieszałości i nieudolności.

Nawiązując z kolei do wyciągnięcia przysłowiowego AS-a z rękawa, chcielibyśmy nadmienić, że określenie to zaczerpnięto z gier karcianych, które jakże często z uczciwością mają niewiele wspólnego, a o czym każdy może się przekonać jeśli zajrzy do „Słownika frazeologicznego”. Natomiast wg „Wielkiego Słownika Języka Polskiego” określenie to oznacza, że „ktoś posłużył się jakimś ważnym, dotąd ukrywanym sposobem na osiągnięcie celu”. Tak więc na ten moment wydaje się, że AS-a z rękawa wyciągnęliśmy raczej my.

Reasumując, próbujemy pokazać że:

  • patetyczny ton nie ukryje opieszałości i nieudolności w działaniu,
  • trudno jest ukryć własne bezprawne lub mające takie znamiona działania próbując niesłusznie oskarżać kogoś innego – na zasadzie zakrzyczenia i odwrócenia uwagi,
  • jeżeli CIS zakładało tak szerokie grono założycieli, to równie szerokie grono osób ma prawo do jego nazwy,
  • najważniejsze są konkretne, sprawne i szybkie działania, a nie jedynie mówienie o nich, choćby robiło się to w najpiękniejszy i najbardziej kwiecisty sposób.

Wszystkich, których przekonują powyższe wyjaśnienia, zapraszam do wspierania naszych działań. A jaka jest prawda i jak te działania ocenią Mieszkańcy Cieszyna, przekonamy się już wkrótce – 21 października.

KWW CIS

Fot. mat. pras.