/Forum Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego

Forum Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego

W sobotę 16 listopada 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego.
Pomysł na organizację Forum był inicjatywą oddolną, z którą do Mieczysława Szczurka Starosty Cieszyńskiego wystąpili Sołtysi z terenu powiatu cieszyńskiego.
Celem forum była integracja środowiska sołeckiego, podnoszenie wiedzy i kompetencji sołtysów oraz rad sołeckich we wdrażaniu i wykorzystywaniu funduszy sołeckich, ułatwianie współpracy pomiędzy nimi a organami administracji samorządowej, dbanie o interes środowisk wiejskich, wymiana doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy.

Starosta Cieszyński z zadowoleniem przyjął propozycję organizacji forum, gdyż uważa, że „współczesny Sołtys jest liderem społeczności lokalnej, w której i dla której działa. Sołtys zachęca mieszkańców do wspólnego włączania się do bezinteresownej działalności społecznej na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Sołtys jest osobą, która sypie pomysłami, słucha ludzi, współdziała z radą sołecką oraz innymi organami administracji samorządowej”. Głęboko wierzy, że wspólnie można zdziałać więcej i sprawić, że Sołtysi zostaną wyposażeni w potrzebne instrumenty oraz narzędzia ułatwiające pracę w sołectwach.
Z założenia forum ma w tym Sołtysom pomóc, stanowiąc wsparcie i płaszczyznę do wymiany wspólnych doświadczeń, praktyk oraz inicjatyw podejmowanych w sołectwach naszego Powiatu.

Forum otworzył Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek i zaproszeni goście.

Na Forum wystąpił Jacek Wiśniewski – Sekretarza Powiatu Cieszyńskiego,który zaprezentował Powiat Cieszyński, Sławomira Godek– Prezeska Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, trenerka, animatorka społeczno-kulturalna, koordynatorka programu „Działaj Lokalnie”  z programem „Aktywne społeczności lokalne”,  Prezeska Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, trenerka, animatorka społeczno-kulturalna, koordynatorka programu „Działaj Lokalnie”. „Skąd pozyskać środki zewnętrzne?” Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach, „Fundusz Sołecki szansą rozwoju wsi” Klaudiusz Zawada – Sołtys Zamarsk, „Sołtys wczoraj i dziś” Maciej Bieniek – Sołtys Ochab, „Sołtys w świecie mediów” Krzysztof Marciniuk – Dziennikarz GZC.

W czasie Forum wyświetlony został film dokumentalny „O początkach rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Odbył się także Koncert Zespołu STRUMIEŃ.

Spotkanie zostało podsumowane przez Mieczysława Szczurka – Starostę Cieszyńskiego.

 

fot. Małgorzata Krawczyk, realizacja wideo: Michał Krawczyk

mat.pras.