/Finisaż = wykład fotograficzny

Finisaż = wykład fotograficzny

28 grudnia 2018 r. w Skoczowie przy świątecznie przystrojonym Rynku odbył się Finisaż wystawy fotograficznej pt. „Piękno Naszej Polski w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości”.

Wystawa odbyła się w dwóch miejscach- w Muzeum im. Św. Jana Sarkandra oraz w Galerii ARTadres.

Całość rozpoczęto w Galerii ARTadres wspaniałym wykładem Jerzego Pustelnika pt. „Sto lat fotografii w Niepodległej”. Prelegent przedstawił historię rozwoju fotografii na Ziemi Cieszyńskiej.

W trakcie Finisażu Wiceprzewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK Andrzej Kowol wręczył Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabeli Kuli na wniosek Klubu Fotograficznego „START” i Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK Dyplom Honorowy Zarządu Głównego PTTK oraz Medal PTTK dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie za wieloletnią współpracę.

Zakończenie odbyło się w Muzeum im. Św. Jana Sarkandra, w którym znajdowała się druga część wystawy.

Podziękowania

Prezes Klubu Fotograficznego PTTK „START” w Cieszynie Andrzej Kowol dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu wystawy pt. „Piękno Naszej Polski w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości”:
Prezesowi Zarządu Głównego PTTK Jackowi Potockiemu,
Przewodniczącemu KFK ZG PTTK Jerzemu Maciejewskiemu,
byłemu Staroście Powiatu Cieszyńskiego Januszowi Królowi,
Dyrektorowi Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabeli Kuli,
Dyrektorowi MCK Integrator w Skoczowie Julii Raszce,
Kustoszowi Muzeum im. Św. Jana Sarkandra Jakubowi Staroniowi,
Prelegentowi dr Tadeuszowi Kani,
Prelegentowi Jerzemu Pustelnikowi,
Prezesowi Koła Miejskiego nr 2 w Skoczowie Krzysztofowi Greniowi.

fot. Andrzej Kowol, Renata Zięba

(AK)

 

.