/Drogowe nadzieje i obawy w Gminie Hażlach

Drogowe nadzieje i obawy w Gminie Hażlach

Zbliżające się inwestycje na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach były tematem niedawnego spotkania Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego z wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwią Cieślar. Rozmawiano o zapowiedzianym na wiosnę remoncie najbardziej zniszczonego odcinka DW 938 w Cieszynie (ulica Katowicka), czyli od rond w Pastwiskach aż do granicy z Gminą Hażlach oraz o potrzebie kontynuacji budowy chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu.

W 2012 roku w ciągu ulicy Jastrzębskiej oddany został do użytku biegnący w kierunku Kończyc Wielkich 590-metrowy chodnik. Na mocy porozumienia z Województwem Śląskim Gmina Hażlach pokryła wówczas 40 procent kosztów jego budowy. Obecnie intencją władz naszej gminy jest, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał brakujące 830 metrów chodnika w kierunku ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 937 (ul. Jastrzębska) i 938 (ul. Cieszyńska), co będzie kosztować 2 268 911,11 zł.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar i Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski przy rondzie na skrzyżowaniu DW 937 (ul. Jastrzębska) i DW 938 (ul. Cieszyńska) o Fot. GK

– Zgodnie z wcześniej poczynionymi ustaleniami z członkami Zarządu Województwa Śląskiego Gmina Hażlach opracowała dokumentację techniczną do kontynuacji budowy chodnika przy ulicy Jastrzębskiej. Podczas ostatniego spotkania z panią radną wojewódzką Sylwią Cieślar przedstawiłem nasze oczekiwania, iż województwo w 2018 roku rozpocznie tę ważną dla mieszkańców inwestycję. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego podziela nasze stanowisko w tej sprawie – informuje Wójt Grzegorz Sikorski.

Obok najbardziej zniszczonego odcinka DW 938 w lesie Parchowiec o Fot. GK   

W kontekście przebudowy DW 938 na odcinku od rond w Cieszynie-Pastwiskach aż do granicy miasta, Wójt Gminy Hażlach zwraca jednak uwagę, iż w jeszcze gorszym stanie znajduje się nawierzchnia tej drogi po stronie Gminy Hażlach. W piśmie z dnia 9 stycznia br. do Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Sikorski podkreślił, że „najbardziej newralgicznym odcinkiem drogi DW938 z licznymi dziurami, pęknięciami i pofałdowaniami jest odcinek biegnący przez las Parchowiec, to jest od granic Cieszyna do ronda w miejscowości Hażlach. W związku z powyższym prosimy o możliwie szybki remont bieżący przedmiotowego odcinka drogi przynajmniej w formie tzw. łaty wielkopowierzchniowej. Nadmieniamy również, iż w ostatniej dekadzie toczyły się rozmowy odnośnie wykonania na przedmiotowym odcinku dwóch zatok autobusowych. Zgodnie z prowadzoną korespondencją w trakcie są prace związane z zaprojektowaniem zatok, dlatego – o ile to możliwe – poddajemy pod rozwagę ich wykonanie wraz z generalnym remontem przedmiotowego odcinka drogi”.
Ponadto trzeba mieć na uwadze, że prowadzone na terenie Cieszyna prace remontowe spowodują poważne utrudnienia w ruch drogowym, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych. W wyżej wymienionym piśmie do Zarządu Województwa Śląskiego znalazła się zatem prośba o udostępnienie projektu organizacji ruchu sporządzonego na czas remontu wyżej wymienionego odcinka drogi i o możliwość wniesienia do niego uwag. Wójt Grzegorz Sikorski sugeruje, iż na czas wykonywanych prac należałoby wstrzymać w Pawłowicach możliwość zjazdu samochodów ciężarowych z Drogi Krajowej 81 na DW 938. W przeciwnym razie może dojść do powtórki sytuacji z lat 2012-2013, kiedy budowano rondo w Hażlachu. „Grożą nam korki i degradacja lokalnych dróg, które niestety od tego czasu nie zostały odtworzone” – pisze do Zarządu Województwa w Katowicach Wójt Gminy Hażlach.

Fot. Grzegorz Kasztura

mat. pras. (SP)