/Doceniono mieszkańców Cisownicy

Doceniono mieszkańców Cisownicy

23 listopada w Katowicach odbyło się „Forum sołtysów województwa śląskiego”, połączone z podsumowaniem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”. W tegorocznej edycji konkursu trzydzieści cztery gminy zgłosiły 52 projekty do oceny konkursowej, w pięciu kategoriach: najpiękniejsza wieś, zagroda (gospodarstwo), najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, strona internetowa sołectwa i przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje.

Miło nam poinformować, że gospodarstwo Justyny i Janusza Gajdziców z Cisownicy zdobyło drugie miejsce w swojej kategorii, zaś Izba Pamięci Jury Gajdzicy z Cisownicy, prowadzona przez rodzeństwo Henrykę i Jerzego Szarców, otrzymało wyróżnienie w kategorii przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje.

Państwo Gajdzicowie, Henryka Szarzec, Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar oraz Sołtys Cisownicy Karol Macura odebrali nagrody z rąk wiceprzewodniczących sejmiku województwa śląskiego Sylwii Cieślar i Janusza Wita oraz wicemarszałka województwa Stanisława Dąbrowy.

Do tegorocznego konkursu gmina zgłosiła również, oprócz wyróżnionych, Izbę Regionalną „U Brzezinów” z Cisownicy oraz stronę internetową Dzięgielowa. W uroczystościach w Sali Sejmu Śląskiego wzięli udział również sołtysi z Dzięgielowa i Kozakowic – Zbigniew Krzemień i Krzysztof Kohut.

Państwo Gajdzicowie prowadzą gospodarstwo rolne od 1999 roku. Wcześniej prowadzili je rodzice Pana Janusza – Marta i Jan. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Na 50 hektarach uprawiana jest m.in. kukurydza na kiszonkę. Dbając o rozwój swojej działalności rolnicy pozyskują unijne środki na rozwój swojej działalności np. na modernizację parku maszynowego.

Izba Pamięci Jury Gajdzicy z Cisownicy prowadzona jest przez rodzeństwo Henrykę i Jerzego Szarców. Są oni potomkami Jury, który żył na przełomie XIII i XIX w. i był pierwszym rolnikiem na Śląsku Cieszyńskim, który posiadał swój ekslibrys oraz bogatą, jak na owe czasy, bibliotekę. Jego dom zachował się do dnia dzisiejszego, został jednak trochę przebudowany, z zachowaniem dawnej formy, wyglądu. W tzw. Piwniczce 16 lutego 2010 r. w 170 rocznicę śmierci została otworzona izba Jego pamięci. Izbę można zwiedzać bezpłatnie, po wcześniejszym ustaleniu terminu (tel. 662223617).

Przypomnijmy, że dwa lata temu wyróżnienie w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” otrzymało gospodarstwo rolne Państwa Sikorów z Goleszowa i „Powozownia” Andrzeja Lacela z Puńcowa, zaś rok temu Państwo Musiołowie z Puńcowa okazali się najlepszymi rolnikami województwa.

mat.pras.