/Dla lepszego kształcenia zawodowego

Dla lepszego kształcenia zawodowego

W  siedmiu szkołach ponadpodstawowych  i dwóch placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński do końca zmierza  realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.„Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Dzięki temu w dziewięciu jednostkach powstało  36 pracowni zawodowych.   

Z efektami prac przeprowadzonymi w ZSHG w Wiśle, ZST w Ustroniu, ZSTiO w Skoczowie oraz CKPiZ  w Bażanowicach zapoznał się  Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

Jest to ogromne przedsięwzięcie, dzięki któremu  udało się stworzyć uczniom i nauczycielom  warunki  zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Pracownie reprezentują nowoczesne i przyszłościowe kierunki kształcenia. Całe przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w naszą politykę oświatową, która zmierza do dalszego rozwoju właśnie kształcenia zawodowego.  Całe zadanie ma kosztować  7,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowić ma ponad 6,3 mln zł z czego ok. 2 mln  zł  to koszty prac modernizacyjnych, a  ponad 5 mln zł  sprzętu do pracowni. W  tym urządzeń takich jak:  tokarki, frezarki, urządzenia pomiarowe, diagnostyczne, stanowiska technologiczne, sprzęt do pracowni pojazdów samochodowych, sprzęt budowlany, geodezyjny, gastronomiczny, urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia elektroniczne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Zadanie zostanie zakończone w kwietniu tego roku.

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

mat.pras. (SP)