/Co kraj, to obyczaj

Co kraj, to obyczaj

Z początkiem maja strumieński emgok rozpoczyna wraz z czeskim miasteczkiem Vratimov realizację dużego projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Kilkumiesięczne działania będą świetną okazją do bliższego poznania naszych sąsiadów
i realizacji wielu wspólnych działań.

W ramach projektu zostaną zorganizowane wydarzenia:

• plenery fotograficzno-filmowe w Strumieniu i we Vratimovie,
• wystawa fotograficzna i projekcja filmów o partnerskich miejscowościach,
• spotkania z podróżnikami, etnologami w Strumieniu i we Vratimovie,
• plenerowe podsumowanie projektu – wystawa fotograficzna, projekcja filmów, slajdshow, nocna prezentacja dorobku czeskiego i polskiego kina
• a na deser zrealizowany w Strumieniu już poza projektem koncert prawdziwej Gwiazdy polskiej sceny!

Szczegóły niebawem!

Celem wszystkich działań projektowych będzie integracja dwóch środowisk, wymiana wiedzy o obu miastach, ukazanie dodatkowych potencjałów wartych odkrywania w dalszych wspólnych działaniach, nawiązanie partnerskich stosunków pomiędzy twórcami – fotografami i filmowcami, a w konsekwencji w sposób autentyczny i trwały wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego obszaru pogranicza.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 100 000 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz z budżetu państwa

mat. pras. (SP)