/Cieszyńskie Starostwo Powiatowe pompuje dla Łukasza

Cieszyńskie Starostwo Powiatowe pompuje dla Łukasza

Dzisiaj, 16.06.2020 r. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Cieszynie ze Starostą Cieszyńskim Mieczysławem Szczurkiem na czele zostali nominowani do #GaszynChallenge oraz podjęli rzuconą rękawicę przez Powiat Pszczyński wraz z Starostwem Powiatowym w Pszczynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Pogórzu, Komendę Powiatową Policji w Cieszynie, Wydział Ruchu Drogowego Komedy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz Komedę Policji w Zebrzydowicach.  Dziękujemy Wam za to wyróżnienie!

Co to jest #GaszynChallenge? To akcja zainicjowana przez strażaków ochotników z Gaszyna. Zasady są bardzo proste: osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dzieciaka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby. Cel akcji jest jak najbardziej szczytny: zbiórka środków pieniężnych na terapię dla chorych dzieci.

Więcej: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

Jak informują organizatorzy akcji: można łamać zasady, ale tylko w górę 😊

„Pompowaliśmy” na rzecz 16-letniego chłopaka chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), Łukasza Bojdy, z Górek Wielkich, któremu chcemy pomóc w zbieraniu środków finansowych przeznaczonych na jego intensywną rehabilitację przy równoczesnej terapii lekowej.

Do dalszej akcji Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński nominował: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Cieszynie, Starostwo Powiatowe w Słubicach na czele ze starostą Leszkiem Bajonem oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku, na czele ze starostą Pawłem Lisowskim.

realizacja filmu: Tomasz Dyszkiewicz

zdjęcia: Małgorzata Krawczyk

mat. pras.