/Cieszyński „START” w Warszawie

Cieszyński „START” w Warszawie

13 grudnia 2019 roku w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego PTTK odbył się wernisaż ogólnopolskiej wystawy fotograficznej „ Zdjęcie do Kalendarza ZG PTTK 2020”. Zarząd Główny PTTK zlecił przeprowadzenie konkursu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, ta natomiast wybrała do wykonania tego konkursu Klub Fotograficzny „START” przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Na konkurs spłynęły prace z całego kraju, a poziom tych prac był bardzo wysoki co zauważyli przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK. Dyplomy oraz nagrody w obecności Prezesa Zarządu Głównego PTTK Jerzego Kapłona oraz w obecności Sekretarza Generalnego Adama Jędrasa wręczał Andrzej Kowol prezes Klubu Fotograficznego „START”, reprezentujący również Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK pełniącego funkcję W-ce przewodniczącego. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac o wysokim poziomie artystycznym i technicznym gdyż prace były oceniane od strony technicznej i artystycznej.

Zwycięzcą konkursu okazał się kolega z Elbląga Janusz Piotrowski i jego zdjęcie znalazło się na kalendarzu Zarządu Głównego PTTK na rok 2020. Tą sama liczbę głosów jury przyznało zdjęciu kolegi Krzysztofa Madeja zamieszkałego w Tarnowie, niestety tylko jedno zdjęcie mogło być na kalendarzu, a ostateczną decyzja zapadła już w Zarządzie Głównym PTTK.

fot. Andrzej Kowol, Piotr Kopicki

(AK)