Dla lepszego kształcenia zawodowego

W  siedmiu szkołach ponadpodstawowych  i dwóch placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński do końca zmierza  realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.„Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Dzięki temu w dziewięciu jednostkach powstało  36 pracowni zawodowych.   

Z efektami prac przeprowadzonymi w ZSHG w Wiśle, ZST w Ustroniu, ZSTiO w Skoczowie oraz CKPiZ  w Bażanowicach zapoznał się  Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

Jest to ogromne przedsięwzięcie, dzięki któremu  udało się stworzyć uczniom i nauczycielom  warunki  zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Pracownie reprezentują nowoczesne i przyszłościowe kierunki kształcenia. Całe przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w naszą politykę oświatową, która zmierza do dalszego rozwoju właśnie kształcenia zawodowego.  Całe zadanie ma kosztować  7,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowić ma ponad 6,3 mln zł z czego ok. 2 mln  zł  to koszty prac modernizacyjnych, a  ponad 5 mln zł  sprzętu do pracowni. W  tym urządzeń takich jak:  tokarki, frezarki, urządzenia pomiarowe, diagnostyczne, stanowiska technologiczne, sprzęt do pracowni pojazdów samochodowych, sprzęt budowlany, geodezyjny, gastronomiczny, urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia elektroniczne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Zadanie zostanie zakończone w kwietniu tego roku.

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

mat.pras. (SP)

 

 

 

Do końca zbiórki zostało tylko 145 zł! Pomóżmy,…

Kilka dni temu pisaliśmy o Dominiku, który zbiera fundusze na zakup aparatów słuchowych nowej generacji niezbędnych do skompensowania znacznego ubytku słuchu

Tutaj pisaliśmy o Dominiku.


Nasz artykuł, m. in. dzięki uprzejmości znanego blogera matematycznego (Być matematykiem ) Profesora Szymona Wąsowicza z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, stał się portalowym, hitem, zbierając wiele odsłon.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie datki wniesione dzięki naszemu anonsowi. Dziś prosimy o jeszcze. Do końca zbiórki pozostało niecałe 2000 zł. Damy radę!!!

Jeśli Was również zainteresowała historia tego studenta, wesprzyjcie go drobnym datkiem. Można to zrobić klikając w poniższy obrazek.

Fot. z prywatnego archiwum Dominika.

(SP)

Grasz o staż 2018 – konkurs dla studentów!

Śląski europoseł Marek Plura ogłasza trzecią edycję konkursu „Grasz o Staż”. Główną nagrodą jest miesięczny, płatny staż w brukselskim biurze poselskim w Parlamencie Europejskim. W konkursie mogą brać udział studenci z województwa śląskiego.

– Bardzo chcę, aby młodzi, aktywni śląscy studenci zdobyli ciekawe i cenne doświadczenia, które przydadzą się im w przyszłej karierze zawodowej. Parlament Europejski do świetne miejsce, aby spróbować swoich sił w międzynarodowym środowisku i przesiąknąć trochę europejskim klimatem. Dlatego co roku staram się, aby nie zabrakło tu osób z mojego rodzinnego Śląska – mówi europoseł Marek Plura.

Trójka zwycięzców zostanie wyłoniona podczas finałowego etapu w lutym 2018, który odbędzie się w Katowicach. Nagrodzeni otrzymają stypendium w wysokości 1000 euro na zakwaterowanie i podróż. Podczas stażu laureaci będą mieli okazję zapoznać się z tym jak działa Parlament Europejski, biuro poselskie, uczestniczyć w spotkaniach grup parlamentarnych i politycznych, licznych konferencjach i seminariach.

Eurodeputowany serdecznie zachęca do zgłaszania się do konkursu studentów z niepełnosprawnościami. Poselskie biuro w Brukseli jest w pełni dostępne. Miał okazję przekonać się o tym ubiegłoroczny laureat Andrey Tikhonov, który jest osobą niewidomą. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, aby znaleźć się w Brukseli.

– Warto próbować i nie bać się. Osoby z niepełnosprawnością potrzebują więcej czasu, żeby się przygotować, „wyćwiczyć te trasy”, zapamiętać, jak dojść w określone miejsca, ale wszystko jest możliwe. Trzeba tylko chcieć, bo najważniejsze jest to, żeby tu być. A kiedy się już jest, to bariery pękają! – Dla osoby niewidomej, która ma umiejętność samodzielnego życia, poruszanie się po PE szybko przestaje być problemem. To jest unikalna możliwość, aby poznać, jak działa Parlament, jak to wygląda od środka, ,,od kuchni” – podsumowuje Andrey Tikhonov.

Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres marek.plura@ep.europa.eu do 16 lutego 2018 roku.

mat.pras.

 

Nowe pomieszczenia dla Przedszkola w Kończycach Wielkich

Wizyta w oddziale dla 4-latków. Fot. GK

Od początku 2018 roku dzieci 4 i 6-letnie z Przedszkola w Kończycach Wielkich mogą korzystać z nowych pomieszczeń, które przygotowano dla nich na parterze budynku miejscowej Szkoły Podstawowej. 11 stycznia ich poświęcenia w obecności Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, dyrektora szkoły Doroty Stoły, przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Romana Haltofa, miejscowych radnych Franciszka Bierskiego i Józefa Piekara dokonał ks. proboszcz Andrzej Wieliczka.

Tym samym zakończyła się prowadzona w latach 2016-2017 przez Gminę Hażlach i Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich przebudowa budynku szkoły. 13 października 2017 r. na poddaszu, w wyniku zmiany sposobu jego użytkowania na cele dydaktyczne, powstały pomieszczenia szkolnej biblioteki oraz pracownia komputerowa. Koszt tej części inwestycji, prowadzonej i sfinansowanej przez Gminę Hażlach, wyniósł ponad 300 tys. zł.

Z kolei inwestycja realizowana bezpośrednio przez szkołę składała się z dwóch etapów. W pierwszym wydzielono klatkę schodową, zaś budynek szkoły dostosowano do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym zmodernizowano hydranty i poszerzono drogę przeciwpożarową wokół budynku. Drugi etap przebudowy polegał na adaptacji parteru szkoły na pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych. Koszt tej części inwestycji wyniósł blisko 260 tys. zł.

Fot. Grzegorz Kasztura

mat.pras.

 

 

 

Słowa uznania dla Soni

W połowie grudnia Polskę obiegła wieść o 8-letniej Soni Studnickiej, która uratowała życie swojej sąsiadce. Dziewczynka, widząc leżącą, nieprzytomną kobietę, najpierw sprawdziła, czy oddycha, a potem wezwała pogotowie. Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura osobiście pogratulował młodej bohaterce, wręczając w obecności kolegów i koleżanek z klasy 3 c Szkoły Podstawowej nr 1 list gratulacyjny i upominki.

Skąd Sonia wiedziała, co robić? – Mama mi powiedziała. Najpierw trzeba sprawdzić, czy człowiek oddycha – można przyłożyć głowę do nosa czy buzi. Ta pani oddychała dosyć głośno. A jeśli człowiek nie oddycha, trzeba zrobić 30 ucisków i dwa oddechy – wyjaśnia dziewczynka, dodając – Ważne, by zachować spokój.

Ośmiolatka wykazała się dużym opanowaniem i profesjonalizmem. Doceniając odwagę dziewczynki Burmistrz Cieszyna w liście gratulacyjnym napisał między innymi:

„Mam zaszczyt i przyjemność złożyć na Twoje ręce wyrazy szczerego uznania i podziękowania za okazanie bezinteresownej pomocy oraz godną naśladowania postawę wobec potrzebującego człowieka, która powinna być wzorem i przykładem dla innych osób.

Bardzo ważne jest to, abyśmy zawsze reagowali właściwie. Ty pokazałaś, że nikomu z nas nie wolno przejść obojętnie w takiej sytuacji i mimo młodego wieku wykazałaś się wielką dojrzałością. Twoja odwaga, opanowanie i profesjonalizm zasługują na pochwałę i nas dorosłych przepełniają dumą.

Droga Soniu, Wisława Szymborska mawiała „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”- Ty zdałaś tę próbę celująco. Gratulując Ci postawy, pragnę złożyć podziękowania również na ręce Twoich Rodziców, którzy wychowali wspaniałego, wartościowego i odważnego młodego człowieka…”

mat.pras.

Odwiedziny w Przedszkolu nr.20 w Cieszynie

7 grudnia Ryszard Macura Burmistrz Miasta Cieszyna i Paweł Szajor Dyrektor Centrum Usług Wspólnych odwiedzili Przedszkole nr 20, by złożyć na ręce dyrekcji placówki – Pani Małgorzaty Kędzior gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, które często stają się wyrazem wdzięczności ze strony podopiecznych przedszkola oraz ich rodziców.

– Bardzo się cieszę i gratuluję Pani tego jednego z najpiękniejszych wyróżnień, kiedy ci, dla których Pani pracuje – myślę o podopiecznych, ale także o rodzicach – mówią „to jest wyjątkowy nauczyciel, wyjątkowy dyrektor” – podkreślał Burmistrz Cieszyna.

O wyróżnieniu:

Podczas kongresu „Edukacja i Rozwój” zorganizowanego w Warszawie w dniach 19-20 października 2017 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer S.A, czasopisma „Dyrektor Szkoły” oraz „Przed Szkołą” ogłoszono wyniki IV edycji konkursu „Super Dyrektor Szkoły”, „Super Dyrektor Przedszkola”.

Celem Konkursu „Super Dyrektor Szkoły”, „Super Dyrektor Przedszkola” jest ukazanie ludzi kreatywnych, którzy w swojej pracy łączą profesjonalizm z poszukiwaniem nowych pomysłów i z wielką pasją dbają o rozwój placówek oraz wprowadzają nowe rozwiązania pedagogiczne i organizacyjne. Tworzą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia ucznia.

Warto podkreślić, że już sam fakt zgłoszenia do konkursu jest ogromnym wyróżnieniem. – Jest też wyrazem uznania dla osiągnięć zgłoszonych osób w budowaniu placówki jako organizacji uczącej się, zintegrowanej wokół wspólnej wizji, stosującej jasne standardy pracy oraz tworzącej przyjazną atmosferę, która sprzyja dobrej edukacji. Placówki otwartej na środowisko, dbającej o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem. Na zgłoszenia właśnie takich osób czekaliśmy. Serdecznie gratulujemy – podkreśla  wydawnictwo Wolters Kluwer S.A, organizator ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Super Dyrektora Szkoły” i „Super Dyrektora Przedszkola”.

Miło nam poinformować, że do konkursu została zgłoszona również Pani Małgorzata Kędzior, Dyrektor Przedszkola nr 20 w Cieszynie.

Kandydatów na „Super Dyrektora Szkoły” i „Super Dyrektora Przedszkola” zgłaszają pracownicy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, uczniowie, rodzice, a także pracownicy organów prowadzących, kuratorium oświaty, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

mat.pras.

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych w Cieszynie

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych w Cieszynie Fot. UM Cieszyn konkurs1

Za nami rozstrzygnięcie konkursów plastycznych, których celem była promocja wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych, a w szczególności potrzeby  prowadzenia  selektywnej  zbiórki   odpadów komunalnych oraz doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów (odpadów). Konkursy odbyły się w kategorii „EKO – ozdoba choinkowa oraz „EKO Cieszyn 2018″.

Co może powstać z odpadów komunalnych? Z całą pewnością prawdziwe arcydzieło, które potrafi nie tylko zachwycać, ale i nawiązywać do świątecznego czasu, takie jak „EKO bałwanek”, „EKO aniołek” i kalendarz ekologiczny na nadchodzący rok. Wystarczy dziecięca wyobraźnia, plastikowe butelki, stare żarówki, zakrętki z butelek, papier i chęć tworzenia.

Uczestnikom konkursowych zmagań gratulował Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. – Gratuluję wam ogromnego talentu, który zaprezentowaliście wykonując te wspaniałe prace. Pokazujecie, jak wielka jest wasza wyobraźnia i to ona każdego roku budzi w nas pozytywne zdziwienie – podkreślał Burmistrz Cieszyna.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 grudnia o godz. 12.00 w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Na III edycję konkursu „EKO – OZDOBA CHOINKOWA”, zorganizowanego z myślą o dzieciach z klas I-III szkół podstawowych napłynęło 68 prac.

Zwycięzcy:

I miejsce:   Jadwiga Choroba kl. 3b  – Szkoła Podstawowa nr 7

II miejsce: Noemi Walica kl. 2a – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego

III miejsce: Katarzyna Szczypka kl. 2a – Szkoła Podstawowa nr 6

 

Wyróżnienia :

1) Łucja Rzeźniczek kl. 1a – Szkoła Podstawowa nr 4

2) Helena Romanowska kl. 3a- Szkoła Podstawowa nr 4

3) Emilia Pniok kl. 2b – Szkoła Podstawowa nr 2

 

W II kategorii „EKO-aniołek” dla dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych jury wzięło pod uwagę 29 prac.

Zwycięzcy:

I miejsce: Nadia Wojtas kl. 5a – Szkoła Podstawowa nr 1

II miejsce: Oliwia Knapik kl. 4a – Szkoła Podstawowa nr 4

III miejsce: Sofia Kehl kl. 4a – Szkoła Podstawowa nr 7

 

Wyróżnienia :

1) Nikola Rembielak kl. 4a – Szkoła Podstawowa nr 4

2) Marcel Zenderowski kl. 5b – Szkoła Podstawowa nr 4

3) Estera Walica kl. 5a – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego

 

Na konkurs „EKO CIESZYN 2018″ – karty kalendarza ekologicznego na rok 2018 napłynęło 17 prac, w tym: SP 4 – 13 prac, Katolicka Szkoła Podstawowa – 3 prace, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego  – 1 praca.

Zgodnie z regulaminem konkursu każda wybrana praca otrzymała bon o wartości 100 zł dla szkoły, a autor pracy nagrodę. Zwycięskie prace zostaną umieszczone w kalendarzu ekologicznym „EKO CIESZYN 2018″.

Zwycięzcy:

SP4  otrzymało bon o wartości 600 zł, a autorzy wybranych prac upominki:

Małgorzata Kluska kl. 7a – SP 4 (strona tytułowa i kartka kalendarza) – 2 prace

Natasza Makaś kl. 6b – SP 4 (kartka kalendarza)

Wiktoria Jędrysik kl. 6b – SP4 (kartka kalendarza)

Anna Kareta kl. 6b – SP4 (kartka kalendarza)

Laura Warchoł kl.  6b – SP4 (kartka kalendarza)

Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymało bon o wartości 100 zł, a autor wybranej pracy upominki:

Zofia Surzycka kl. 5 – KSP (kartka kalendarza)

Organizatorem wydarzenia był Burmistrza Miasta Cieszyna przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

mat.pras.

 

 

 

Dziewczyny rywalizowały w Dzięgielowie

25 listopada w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie odbył się XI Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa.

W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny: Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna, Szkoła Podstawowa nr 1 z Cieszyna, Gimnazjum z Kończyc Wielkich oraz Szkoła Podstawowa z Dzięgielowa.

Ponad 35 dziewcząt rywalizowało w szkolnej sali gimnastycznej. Nad prawidłowością zmagań sportowych czuwali sędziowie: Adam Żwak i Józef Peter.

Po emocjonujących meczach, cały turniej wygrały dziewczyny z G1 z Cieszyna, drugie miejsce zdobyły siatkarki z Kończyc Wielkich, trzecie z GTE z Cieszyna, a czwarte gospodynie rozgrywek. Statuetkę najlepszej zawodniczki otrzymała Karolina Stoszek z Kończyc Wielkich.

Zawody odbyły się w ramach projektu „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w zakresie ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami gry w piłkę siatkową i nożną” współfinansowanego przez Gminę Goleszów.

Organizatorzy dziękują dyrektorce dzięgielowskiej szkoły za bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej.

mat.pras.