Bezpieczeństwo to nasz priorytet

17 maja 2018 r. w siedzibie OSP Gotartowice w Rybniku została uroczyście podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Pogwizdów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” – Działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”.

Uroczyste podpisanie umowy 

Oto kwoty dofinansowania dla gmin z powiatu cieszyńskiego:

Nazwa gminy

Wnioskowane dofinansowanie

Koszt całkowity

Gmina Wisła dla OSP Wisła Centrum

150 000,00

801 000,00

Gmina Brenna dla OSP Górki Wielkie

150 000,00

819 180,00

Gmina Hażlach dla OSP Pogwizdów

221 042,00

721 042,00

– W czasach dużych anomalii pogodowych bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, dlatego zwiększamy nakłady inwestycyjne na modernizację jednostek OSP w naszej gminie. Nowy wóz to niezawodny sprzęt, dzięki któremu nasi druhowie mają dostęp do nowoczesnych technologii ratujących życie i mienie – mówi Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.

Na zdjęciu (od lewej): Wicemarszałek Województwa Stanisław Dąbrowa, Marszałek Województwa Wojciech Saługa, Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, generał brygadier Zbigniew Meres, prezes OSP Pogwizdów Adam Budziński, naczelnik OSP Pogwizdów Mariusz Kunc.

Link do rozstrzygnięcia konkursu:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozstrzygniecie_konkursu_z_5_5_sluzby_ratownicze_31012018

Nowe inwestycje w wodociągi w Brennej

Kolejne domy w Gminie Brenna zostaną przyłączone do systematycznie rozbudowywanej sieci wodociągowej. Gmina Brenna robi wszystko, by stale poprawiać nie tylko warunki życia swoich mieszkańców, ale również, jako miejscowość turystyczna, pragnie dbać o złożony ekosystem na swoim obszarze.

Władze Gminy Brenna starają się szukać rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć środowisko przed degradacją. W końcu przyroda Beskidu Śląskiego to powód do dumy nie tylko dla mieszkańców Gminy; to także ważny atut dla odwiedzających ją Gości. Podłączenie budynku do sieci wodociągowej oznacza m.in.podniesienie komfortu życia mieszkańców Gminy oraz wzrost wartość ich nieruchomości.

Po niedawnym podpisaniu umowy na budowę sieci wodociągowej dla 250 budynków w Górkach Wielkich, rozpoczynamy nową inwestycję. Tym razem, korzystając z istniejącego już wodociągu PE 110 mm przy ulicy Góreckiej, podłączymy do sieci zabudowania zlokalizowane na ulicach: Góreckiej, Wiązowej i Leśników.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 października 2018 r. W tym czasie do sieci wodociągowej zostanie podłączonych 49 budynków z wymienionych wyżej ulic. W ramach prac inwestycyjnych władze zakładają zbudowanie na tym odcinku instalacji o długości 2450 m. Zaplanowano również dwa przyłącza na działki, zakończone studzienkami wodomierzowymi.

Gmina Brenna konsekwentnie realizuje inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej, podłączając do niej nowe zabudowania. Do realizacji zadania wybrana została firma HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik. Zgodnie z ofertą koszt robót wyniesie 1.000.696,43 zł brutto.

mat. pras. (SP) 

Pogwizdołki 2018 – 3 BIEG O ZŁOTY GWIZDEK

Sołtys, Rada Sołecka, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie, Koło Gospodyń Wiejskich, LKS „Olza” Pogwizdów, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Folvark Klimosz zapraszają na 3 Bieg o Złoty Gwizdek, który odbędzie się w ramach Pogwizdołków w dniu 2 czerwca 2018 r. w Pogwizdowie. 

Start o godz. 16:30. Dystans: 7,5 km.

mat. pras. (SP)

O tegorocznych Pogwizdołkach pisaliśmy TUTAJ

Patronat medialny:

CIESZYŃSKA POLICJA I STRAŻ MIEJSKA ZAPRASZA NA ZNAKOWANIE…

Cieszyńska Straż Miejska zaprasza na znakowanie rowerów, które odbędzie się w dniach 19 i 20 maja na moście granicznym (Most Przyjaźni pod Zamkiem Cieszyn) w godzinach 10:00 – 17:00.


Jednoślady znakowane będą „syntetycznym DNA” . Metoda ta polega na naniesieniu na poszczególne elementy roweru specjalnego, niewidocznego dla oka środka z unikalnym numerem identyfikacyjnym. Poza tym na jednośladzie umieszcza się naklejkę informującą, że rower jest oznakowany. Skradziony jednoślad trudniej sprzedać i łatwiej odszukać, gdyż zostaje wprowadzony do europejskiej bazy danych. Na realizację zadania czeska i polska straż miejska pozyskała środki z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W szkoleniach uczestniczyli również cieszyńscy policjanci, którzy ściśle współpracują z Strażą Miejką w sprawie zabezpieczania rowerów.

Pierwsze znakowanie rowerów dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz Czeskiego Cieszyna zaplanowano w dniach 19 i 20 maja na moście granicznym (Most Przyjaźni pod Zamkiem Cieszyn) w godzinach 10:00 – 17:00.

Wymagania wobec osób pragnących oznakować rower:
– ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego (dokument potwierdzający tożsamość),
– faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru,
– zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru,
– czysty, przepisowo wyposażony rower.

Strażnicy przypominają także, jakie wyposażenie obowiązkowo powinien być zaopatrzony rower:
– z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
– z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
– co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,
– dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

Fot. Śląska.Policja.pl Cieszyn

mat. pras. (SP)