/Aspekty polskości: panel dyskusyjny w Cieszynie

Aspekty polskości: panel dyskusyjny w Cieszynie

Dnia 10 listopada 2018 roku o godzinie 13:00 na Wzgórzu Zamkowym w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie organizowane przez Transgraniczne Centrum Wolontariatu. 

100-lecie odzyskania niepodległości skłania do refleksji nad przebiegiem zdarzeń Ojczyzny oraz jej przyszłych losów.

Celem spotkanie jest  zatrzymanie się nad dziejami Polski i zastanowienie się nad fundamentalnymi wartościami patriotycznymi, oraz spojrzenie na zagadnienia około niepodległościowe z różnych perspektyw.

Wspólnie przyjrzeć się rozumieniu: patriotyzmu, tożsamości, niepodległości, narodowości itp., w kontekście całej Polski, ale przede wszystkim Śląska.

Serdecznie zapraszamy.

fot. mat. pras.

(MM)