/Al. Piastowskie – rozpoczęcie prac związanych z Open Air Muzeum

Al. Piastowskie – rozpoczęcie prac związanych z Open Air Muzeum

Informujemy, że dnia 5 grudnia br. na Alejach Piastowskich w Cieszynie rozpoczynają się prace związane z zadaniem pn: „Utwardzenie terenu poprzez stworzenie ciągu pieszo – rowerowego wraz z remontem koryta Młynówki Cieszyńskiej w związku z realizacją projektu” Open Air Muzeum. Cieszyn. Cesky Tesin” w Cieszynie”

Całe zadanie obejmuje swym zakresem stworzenie „Open Air Muzeum. Cieszyn. Cesky Tesin”, poprzez wykonanie ciągu pieszo- rowerowego wraz z przebudową koryta Młynówki Cieszyńskiej, montażem gablot podświetlanych, montażem elementów małej architektury, montażem siedzisk indywidualnych (Kół Czasu, siedzisk drewnianych), montażem oświetlenia, wykonaniem nawierzchni żwirowej w obrębie stojaków na rowery oraz siedzisk indywidualnych, budową górki widokowej, remontem wskazanych odcinków istniejącej barierki, wycinką drzew oraz przesadzeniem istniejących krzewów oraz nowe nasadzenia w postaci zieleni wysokiej, średniej i niskiej. Realizacja zadania dotyczy odcinka alei Piastowskiej w Cieszynie od ulicy Zamkowej do ulicy Sportowej.

W związku z powyższym od dnia 5 grudnia br. Aleja Piastowska od ul. Zamkowej do ul. Sportowej zostanie zamknięta dla ruchu pieszego i rowerowego.

Więcej: http://mzd.cieszyn.pl/al.-piastowskie-rozpoczecie-prac-zwiazanych-z-open-air-muzeum,515.html

mat. pras. (SP)