/Absolwent XXI wieku – Plebiscyt dla najlepszych z województwa śląskiego!

Absolwent XXI wieku – Plebiscyt dla najlepszych z województwa śląskiego!

W te wakacje po raz pierwszy będziemy wybierać najciekawszych absolwentów ze wszystkich śląskich uczelni, którzy ukończyli studia po 1999 roku. Plebiscyt Absolwent XXI wieku właśnie ruszył – można już zgłaszać kandydatów!

Uczestników można zgłaszać w sześciu kategoriach: biznes, samorząd i polityka, kultura, nauka, sport oraz działalność społeczna. Startować może każdy, kto spełnia wymagania kwalifikacyjne. Po zamknięciu listy kandydatów rozpocznie się etap głosowania, w którym internauci będą mogli oddawać głosy na swoich faworytów.

„Plebiscyt Absolwent XXI wieku ma odkryć historie ludzi, którzy zmieniają obraz lokalnej społeczności na lepsze. Tych, którzy nie poprzestali na zdobyciu wykształcenia, ale dzięki pasji i odwadze osiągają sukcesy, stanowiąc piękny przykład tego, że nauka i rozwój nie muszą kończyć się wraz z otrzymaniem dyplomu.” – mówi Patrycja Kosek, współorganizator projektu.

Pierwsi kandydaci już dołączają do oficjalnej listy, formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie plebiscytu: www.aplikuj.pl/absolwent/zgloszenie. Zgłoszenia może dokonać sam uczestnik, uczelnia lub osoba trzecia. W projekt angażują się pracownicy szkół wyższych z całego regionu, biura karier i media. Dzięki akcji wypromujemy nie tylko szkolnictwo wyższe na terenie województwa, ale także interesujące i zasłużone osobowości, które swoją działalnością przynoszą chlubę swoim uczelniom macierzystym.

Co więcej, na etapie głosowania będzie można wesprzeć Fundację „Dziecięce Marzenia” z Bielska-Białej. Organizatorzy zobowiązali się przekazać 1 zł na konto fundacji za każdy głos oddany w plebiscycie.

W Plebiscycie mogą wziąć udział absolwenci zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. A zatem – do dzieła! Pokażmy, że Śląskie uczelnie kształcą ludzi sukcesu. Warto dołączyć do wydarzenia na Facebooku i śledzić je na bieżąco (https://www.facebook.com/events/188044938531846/)

Szczegóły i regulamin plebiscytu dostępne są na stronie: https://www.aplikuj.pl/absolwent.

Fot. mat. pras.

mat. pras. (SP)