/3 Maja w Cieszynie

3 Maja w Cieszynie

Święto Konstytucji 3 Maja w Cieszynie.

Fot. Oleg Kilijański