Andrzej Niedoba w Cieszynie

Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza 14 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 na spotkanie z Andrzejem Niedobą, uznanym wiślańskim twórcą i promocję jego książki „Rzeka niepokorna: saga cieszyńska”. (więcej…)

„SZWUNG MŁODYCH 2 – Zamarski Przystanek Kulturalny”

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk kolejny raz spróbowało swoich sił w konkursie grantowym Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 10 grudnia 2018 r. nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie. Na 286 złożonych wniosków z całej Polski, dotacje otrzymały 108 projektów, w tym tylko 6 z województwa Śląskiego, pośród których znalazł się projekt z Zamarsk pod nazwą „SZWUNG MŁODYCH 2 – Zamarski Przystanek Kulturalny”. 

(więcej…)