/10 i 11.02. 2018 Międzynarodowe Wystawy Psów w Nitrze

10 i 11.02. 2018 Międzynarodowe Wystawy Psów w Nitrze

W dniach 10 oraz 11.02.2018 w słowackim mieście Nitra odbyły się dwie międzynarodowe wystawy psów.

Nitra jest o tyle ciekawym miastem, gdyż na wystawy do tego pięknego historycznego miasta podążają rzesze naszych rodaków z Polski południowej i nie tylko.

Na tych dwóch wystawach pokazano około 5 000 psów.  W halach, oprócz słowackiego gównie było słychać język polski.

Fot. Andrzej Kowol oraz Izabela Kowol

(AK)